"İçimdə lal həsrət, evimdə sükut"-Fuad Biləsuvarlının şeir çələngi


  İcxeberler.info Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident mükafatçısı, nəğməkar şair-yazar Fuad Biləsuvarlının şeirlərini təqdim edir


  Biləsuvarım!

   

  İgid Mübarizi yetirən torpaq!
  Nəzərdən, gözlərdən olasan uzaq!
  Kim gəlib hamıya açmısan qucaq,
  Ululardan ulu Biləsuvarım

  Cənub zonasında başqadı yerin,
  Qələmmirzə kimi vardı bir pirin!
  Qoy səni beləcə füsunkar görüm,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

  Unuda bilmərəm Əzim kişini,
  Ellər unutmadı hər bir işini.
  Dostları görmədi pis vərdişini,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

   

  Asif, Malik, Mirzə sözü sədəfdi,
  Nə yazsa kiməsə billəm hədəfdi.
  Şair Firudinə hamı həsəddi,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

   

  Əlbala, Şakirlər söz ziyamızdı,
  Sabaha müjdəmiz, xoş xülyamızdı.
  Uca dağımızdı, gur çayımızdı,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

   

  Ramiz Novruz adı hamıya bəlli,
  Qurub qəlbimizdə sənət heykəli.
  Fuadam, sayəndə getdim irəli,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!
  Bu haqda mən dedim heç şair deməz,
  Ağayar Şükürov sənəti ölməz.
  Dünyaya o şəxsdən bir daha gəlməz,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

   

  Mirəhməd, Mirmahmud, Mirtofiq ağa,
  Mirsultan, Mirhəbib dönüb ocağa.
  Qaldırıb nə qədər xəstə ayağa,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

  Adını özümə soyad götürdüm,
  Mən də hörmətini belə gətirdim.
  Şeri tamamladım, burda bitirdim,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!..

   

  Bu qadın...

   

  Yorğundu çöhrəsi, qəmlidi üzü,
  Bezir bu həyatdan, bezir bu qadın!
  Öyrəşib dərdini tənha çəkməyə,
  Dərdiylə özünü əzir bu qadın!

   

  Qaranlıq gecədən çıxa bilmir o,
  Sevib, bir ürəyə axa bilmir o.
  Həyatın üzünə baxa bilmir o...
  Havalı-havalı gəzir bu qadın!

   

  Dərdini Allaha deyibdi... yazıq!
  Özünü içindən yeyibdi... yazıq!
  Qayğılar qəddini əyibdi... yazıq!
  Düşüb taleyinə əsir bu qadın!


   

  İçimdə lal həsrət, evimdə sükut,
  Fikrim göylərdədi, özüm yerdəyəm.
  Xəyalım dumandır, gözlərim - bulud,
  Xeyir məndən uzaq, gülüm, şərdəyəm.

   

   

  Gəl ki, bu təkliyi, sükutu öldür,
  Şaqraq gülüşünlə bəzə evimi.
  Sevirəm söyləyib sevgini bildir,
  Aç yenə, gözəlim, mənim kefimi.

   

  Haçandı divardan asılıb qalan
  Şəklini yuyacaq axan göz yaşım.
  Çoxdurmu bizitək sevib ayrılan?...
  Qayıt gəl ömrümə, bitsin təlaşım!


  Dözüm

   

  Yenə də həsrətlə qol-boyunam mən,
  Dözüm ürəyimin qəminə, dözüm.
  Həyat dedikləri elə budursa,
  Dözüm dünyanın bu gününə, dözüm.

   

   

  Salıb sinəm üstə ağır daşını,
  Mənə yaşadırlar ömrün qışını,
  İblislər alıbdı böyür-başımı,
  Gərək şeytanına, cininə dözüm.

   

  İblisə, xainə, xəsis, paxıla,
  Özünü çox sevən, səfeh ağıla.
  Dözəcəm lap belə dünya dağıla,
  Yüzünə dözmüşəm, mininə dözüm.

   

  Qədəhim boş olur, amma dolu yox,
  Eşqimin qanadı, nə də qolu yox.
  İynə ucu boyda çıxış yolu yox,
  Ömrün dumanına, çəninə dözüm.

   

  Mənimlə aylarla danışmayanın,
  Səbəbsiz inciyib barışmayanın,
  Yanımda olmağa çalışmayanın -
  Fuadam, bir qızın kininə dözüm!

   

  Ana!

   

  Siması işıqlı,
  Üzü nurlu,
  Dağlar kimi vüqarlı,
  Bala dərdindən saçları qarlı,
  Əhdə düz,
  Namuslu, arlı,
  Vicdanlı, düz ilqarlı -
  Ana!
  Ərsiz,
  Ər kimi yaşayan,
  Zərif,
  Çiynində dünyanı daşıyan,
  Övlad üçün lap ölüm şərbəti içən,
  Canından keçən,
  Kipriylə od götürməyə hazır olan,
  Vaxtsız yaşa dolan
  Ana!
  Ana!
  Ana!

   


  Həsrətindədi...

   

  Mənəm həyatında süsün, naxışın,
  Susamış qəlbinə yağan yağışın.
  Bəzən soyuq olur, gülüm, baxışın,
  Ürəyim hələ də həsrətindədi.

   

  Bilirəm onsuz da dönməyəcəksən,
  Bir daha sevirəm deməyəcəksən,
  Bu bağlı qapımı döyməyəcəksən...
  Ürəyim hələ də həsrətindədi.

   

  Bəxtimin nə yaman rüzgarı varmış,
  Yolumda həsrətin divarı varmış.
  Sənsiz ömrün-günün nə karı varmış?..
  Ürəyim hələ də həsrətindədi.

   

  Ürəyin daş olub, daşlaşmısan sən,
  Yaman soyuqlaşıb qışlaşmısan sən.
  Görən indi kimə alışmısan sən,
  Ürəyim hələ də həsrətindədi...


  Qalırsan

   

  Nəyə əl atırsan quruya çıxır,
  Hər şeyin sonucu paraya çıxır.
  Bilmirsən ki, yolun haraya çıxır -
  Getdiyin yerlərdə azıb qalırsan.

   

  Nizam-intizamla qurduğun işi,
  Bənnatək daşlara yonduğun işi,
  Elə təzə başa vurduğun işi
  Özün öz əlinlə pozub qalırsan.

   

  Baş aça bilmirsən bəzən özündən,
  Çoxu rişxənd edir, baxaraq gendən.
  Elə bezikirsən ömürdən-gündən
  Özün öz qəbrini qazıb qalırsan.

   

  Fuad, bədxahların uyma felinə,
  Salma öz eşqini elin dilinə.
  Deyirlər, yetmirsən yarın əlinə
  Şəklini divardan asıb qalırsan?!


  Qazax torpağı...

   

  Torpağı qızıldı, suyu şirindi,
  Şairlər böyüdüb, yetişdiribdi.
  Hər budaq min - bəhər bar gətiribdi,
  Vətənin yaz çağı- Qazax torpağı.

   

  Vurğunu, Nüsrəti, Vaqifi vardı,
  Şıxlıdan Afaqı, Arifi vardı.
  Aşıq Ədaləti, Rafiqi vardı,
  Şeir, söz qaynağı- Qazax torpağı.

   

  İsmayıl Şıxlıdan yazmamaq olmaz,
  O böyük dahini unutmaq olmaz.
  O elə düha ki, heç yaddan çıxmaz,
  Dühalar oylağı- Qazax torpağı.

   

  Eldarın, Sahibin o şirin səsi,
  Çağlayır könlümün yazmaq həvəsi.
  Göyəzən şeirimin ilham zirvəsi,
  Könlümün yaylağı -Qazax torpağı.

   

  Osmandan, Yusifdən yazamasam əgər,
  Müqəddəs ruhları məndən inciyər.
  Dünyaya bəxş etdi nadir incilər,
  Sənətin bayrağı- Qazax torpağı.

   

  Mirvarid ananın qızıl qələmi,
  Dünyaya səs salıb şeir aləmi.
  Orda unudursan dərdi, ələmi,
  Cənnətdi hər bağı- Qazax torpağı.

   

  Burda şəfa tapar xəstə könüllər,
  Arzuya, diləyə çatar ürəklər.
  Çoxu burda sevər, burda sevilər,
  Məhəbbət torpağı-Qazax torpağı.

   

  Əzəldən valehəm mən bu torpağa,
  Mənə yer verələr orda qalmağa.
  Süfrəsi açıqdı gələn qonağa,
  Qızıldır hər tağı- Qazax torpağı.

   

   

  Fuadam, yazmaqla bitəsi deyil,
  Ürəyim bu yurddan gedəsi deyil.
  Qazaxın şöhrəti itəsi deyil,
  Azəri çırağı- Qazax torpağı...  Məndə...

   

  Aparma başqa bir könülə pənah,
  Bilirsən, qəlbinin açarı məndə.
  Məni tərk eləsən - edərsən günah,
  Məhəbbət dağının vüqarı məndə.

   

   

  Qorxmaram boşalsa solum, sağım da,
  Bilirəm, sən varsan çətin çağımda.
  Sanki bir meyvəsən sevda bağımda,
  Hələ dərməmişəm, nübarı məndə.

   

   

  Əzəldən inandım düz ilqarına,
  Sənin ismətinə, sənin abrına.
  Bir zərrə söz olmaz tövrü-tavrına,
  Sevginin peymanı, ilqarı məndə.

   

   

  Bu Fuad ölmədi, onunçün sağdı,
  Eşqi də təmizdi, bəyazdı, ağdı.
  Güvənə bilərəm, arxamda dağdı-
  Dünyanın vəfalı dildarı məndə!

   


  Mehriban xanıma.

   

  Zəfərlər bəxş etdin Azərbaycana,
  Muğamı sevdirdin böyük cahana.
  Oldun xalqımıza ən əziz ana!
  Səni var olasan əziz Mehriban!
  Səninlə öyünür can Azərbaycan!

   

   

  Dağların vüqarı, qüdrəti səndə,
  Atanın, ananın şöhrəti səndə.
  Nigarın, Həcərin isməti səndə,
  Səni var olasan əziz Mehriban!
  Səninlə öyünür can Azərbaycan!

   

   

  İlhamla baş-başa verib vətənin,
  Çəkdiniz üstündən dumanı, çəni.
  Xalqımız da deyir, lap mən deyəni,
  Səni var olasan əziz Mehriban!
  Səninlə öyünür can Azərbaycan!

   

   

  Göz bəbəyi  kimi Azərbaycanı,
  Qoruyub, artırdın şöhrətin, şanın.
  Qazandın sevgisin hər bir ananın,
  Səni var olasan əziz Mehriban!
  Səninlə öyünür can Azərbaycan!

     скачать dle 10.6фильмы бесплатно

  Oxunub : 465


  Digər Xəbərlər
  Gündəm
  İdman Xəbərləri
  Şou-Biznes
  Facebook Səhifəmiz
  İçxəbərlər.info © 2015 - Bütün Hüquqlar Qorunur. Saytdan götürülən bütün materiallara istinad vacibdir.
  SON XƏBƏRLƏR LENTİ:
  “Qarabağ Qaziləri” Amputant Futbol Federasiyası Fəxri Xiyabanda olub-VİDEO İKİ ƏSRİN ŞAİRİ:Nizami Muradoğlu “Nar” Azərbaycanda yaşıl enerji və aqrar texnologiyaların tətbiqini dəstəkləyir Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günüdür Əsgər Heydər Əliyev babasının məzarını ziyarət etdi - VİDEO Fransada “insan haqları”: aksiyaçılara divan tutulur… Prezident rektorlarla bağlı fərman verdi Bakıda məşhur parkdakı obyektlər sökülür - Eldar Əzizov əmr verdi - FOTOLAR Azərbaycanda vəzifəli şəxslər barəsində cinayət işi başlanıb "Bu münaqişənin həlli mümkün olmayacaq" - Paşinyan (VİDEO) “Nar” gənclərə karyera qurmaqda dəstək olur Fazil Məmmədov ölümdən döndü 4 uşaq anası dəm qazından boğularaq ölüb Leyla Əliyeva beynəlxalq forumda - Fotolar Heydər Əliyev atası ilə Rusiya lideri Vladimir Putinin birgə fotosunu paylaşıb. Ucarda ev yanıb Tofiq Musayev növbəti döyüşünə hazırlaşır Avropada etirazlar səngimir: Hollandiyada da başlandı - FOTO Yaxın gələcəkdə məhv olması ehtimal olunan ölkələr - SİYAHI Bakıda məktəblilərin qəzaya uğradığı avtobusun sürücüsü həbs edildi Deputatdan etiraz: Böyük vəsaitlərə salınan yollar tez bir zamanda sıradan çıxır Azərbaycanda bu kommunal xidmətin qiyməti 5 dəfə artırıla bilər Keçmiş deputatın oğluna cinayət işi açıldı - biznesini idarə edir... Samir Şərifovdan manat AÇIQLAMASI: "İndi bunu başqa cür yozurlarsa..." (VİDEO) Neft hasilatının azaldılması qərarını Azərbaycan da dəstəkləyib Nar”-dan “Samsung Galaxy Note 9” qazanan abunəçi məlum oldu - FOTO Xırdalan sakinlərinin nəzərinə! Bakıda yeni tikilən 20 mərtəbəli binada DƏHŞƏTLİ HADİSƏ – ÖLƏN VAR Şagirdlərin olduğu avtobus qəzaya düşdü - Yaralılar xəstəxanaya aparıldı Deputat özəl telekanalların bağlanmasını təklif etdi Orduxanla bağlı cinayət işi açıldı - Axtarış elan olundu Nazirdən Fəxrəddin Manafovun teatrdan getmə xəbərinə reaksiya — Araşdırma aparılır + VİDEO Azərbaycan və Rusiya arasında müzakirə: Hərbi sənayedə... “Nar” media nümayəndələrinə yeni məhsullarını təqdim etdi "Azərbaycanda heç bir devalvasiya gözlənilmir" — Deputatdan Samir Şərifovun fikirlərinə REAKSİYA Nazirdən Fəxrəddin Manafovla bağlı ciddi - Tapşırıq Natiq Məmmədov Aparat rəhbəri təyin olunacaq Bakıda şirkət əməkdaşına silahlı hücum edildi “Nar”-dan eşitmə və nitq məhdudiyyətli şəxslər üçün pulsuz video zənglər Ermənistanın hərbi təyyarəsi yoxa çıxdı – Təcili Bakıda havanı çirkləndirən şəxs 2500 manat cərimələndi Politoloq: “Gürcüstandakı mitinqlərdən inqilab qoxusu gəlmir” Bakıda binanın eyvanı uçdu - FOTO Kələmin qızıldan qiymətli faydaları... Ucarda iki maşın toqquşdu, biri yandı Erməni general ruslara yalvardı: “Xahiş edirəm, Qarabağ məsələsini müharibə ilə həll etməyin…” Türkmənistandan Xəzərin statusu ilə bağlı – Qərar Sadəcə pıçıldayıram: ayıb olsun! - Amaşov “Nar”“BakuTel-2018” sərgisində iştirak edəcək Zakir Qaralovdan YENİ TƏYİNAT Bakıda yerüstü metro tikiləcək Bakı metrosundan qızların davasına MÜNASİBƏT (VİDEO-YENİLƏNİB) Geomaqnit qasırğası olacaq – Xəbərdarlıq Ziya Məmmədovun zavodunda bülletenə çıxan rəis işindən kənarlaşdırıldı - VİDEO Azərbaycanlı tələbənin Qarabağ sualına Sərkisyanın cavabı “Nar”-daneşitmə və nitq məhdudiyyətli insanlara növbəti dəstək “Nar” 2018-ci ilin üçüncü rübünün nəticələrini açıqladı Azərbaycanda vəzifəli şəxs həbs olundu Bərdədə 140 nəfərin baltalı davası: qıza görə... - Təfərrüat Azərbaycan rəqsləri bəşəriyyətin mədəni irsi siyahısına salındı - VİDEO Yetkinlik yaşına çatmayanlara siqaret satanlar cərimələnib "Təhsil sahəsində neqativ hallar var" - Əli Əhmədov “Əgər Paşinyan münaqişənin həllində maraqlı olsaydı...” - XİN-dən AÇIQLAMA Elmar Vəliyevin oğluna yüksək VƏZİFƏ VERİLDİ Milli Məclisin deputatları İrəvana getdilər Azərbaycanda TV və radio yayımı dayandırılacaq Bakıda dövlət xəstəxanasında BİABIRÇILIQ - Əməliyyat edilən xəstə iflic oldu Bakıda yaşayış evi partladı: iki nəfər… Tanınmış təhsil eksperti vəfat etdi Talıbov Gömrük sədrini vəzifədən azad etdi - Fərman AMEA-nın müxbir üzvü vəfat etdi Bakıda DƏHŞƏT: Qayın yeznəsini 7 yerindən bıçaqladı Paşinyan Belarusdan imtina etdi - Qalmaqal “Nar”-dan fiziki məhdudiyyətli insanlara karyera fürsəti Şabranda ikimərtəbəli ev yandı Azərbaycanda polis kapitanı balta ilə vuruldu İcma əsaslı social reabilitasiya mərkəzi Samux rayonunda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara xidmət göstərir. Sürücülüyü öyrənmək istəyirsinizsə, peşəkara müraciət edin-MÜSAHİBƏ Şahin Tatlısəsdən növbəti ifa: "Yaralı kalbim..." Türkiyəli diplomatdan Azərbaycana birmənalı dəstək - ÖZƏL Azərbaycanda bu xəstəxananın cəmi bir həkimi var, o da 81 yaşında... - Video “Nar” 4G istifadəçilərinin sayı yarım milyon oldu BDU-nun tələbəsi itkin düşüb - FOTO Abel Məhərrəmovun səfir oğlu geri çağırılır? - XİN-dən AÇIQLAMA 27 yaşlı gənc itkin düşüb-Foto “Nar-ın sərfəli internet qiymətlərimüştəriloyallığıindeksiniartırır “Azərbaycan-Türkiyə” Dil və Mədəni Əlaqələri Beynəlxalq Simpoziumu başladı-Fotolar Lənkəranda çaqqallar kəndə hücum etdi: 4 nəfər... – Foto Nazir bu gənclərin taleyindən danışdı Sabah güclü külək əsəcək, QAR YAĞACAQ - XƏBƏRDARLIQ “Nar” 4G şəbəkəsini genişləndirməkdə davam edir Millət vəkili Q.Paşayeva bir sıra xarici ölkələrin fəal xanımlar ilə Qarabağdan danışıb Erməniyə qalib gələn güləşçimiz dünya çempionu oldu - FOTO/VİDEO Pensiyalarla bağlı yeniliklərin detalları açıqlandı - VİDEO 160 saylı avtobusun başı bəlada: yenə toqquşdu - Video Fazil Məmmədov yenidən xəstəxanaya yerləşdirildi Abunəçilər “Nar”-ın Müştəri xidmətinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir Lakı asetonsuz necə təmizləmək olar? - Bu üsullar sağlamlığa ziyan vermir Lakı asetonsuz necə təmizləmək olar? - Bu üsullar sağlamlığa ziyan vermir Azərbaycanda DƏHŞƏT: Ana körpəsinin göbəyini qayçı ilə...
  File engine/metagen.php not found.