"İçimdə lal həsrət, evimdə sükut"-Fuad Biləsuvarlının şeir çələngi


  İcxeberler.info Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident mükafatçısı, nəğməkar şair-yazar Fuad Biləsuvarlının şeirlərini təqdim edir


  Biləsuvarım!

   

  İgid Mübarizi yetirən torpaq!
  Nəzərdən, gözlərdən olasan uzaq!
  Kim gəlib hamıya açmısan qucaq,
  Ululardan ulu Biləsuvarım

  Cənub zonasında başqadı yerin,
  Qələmmirzə kimi vardı bir pirin!
  Qoy səni beləcə füsunkar görüm,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

  Unuda bilmərəm Əzim kişini,
  Ellər unutmadı hər bir işini.
  Dostları görmədi pis vərdişini,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

   

  Asif, Malik, Mirzə sözü sədəfdi,
  Nə yazsa kiməsə billəm hədəfdi.
  Şair Firudinə hamı həsəddi,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

   

  Əlbala, Şakirlər söz ziyamızdı,
  Sabaha müjdəmiz, xoş xülyamızdı.
  Uca dağımızdı, gur çayımızdı,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

   

  Ramiz Novruz adı hamıya bəlli,
  Qurub qəlbimizdə sənət heykəli.
  Fuadam, sayəndə getdim irəli,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!
  Bu haqda mən dedim heç şair deməz,
  Ağayar Şükürov sənəti ölməz.
  Dünyaya o şəxsdən bir daha gəlməz,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

   

  Mirəhməd, Mirmahmud, Mirtofiq ağa,
  Mirsultan, Mirhəbib dönüb ocağa.
  Qaldırıb nə qədər xəstə ayağa,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

  Adını özümə soyad götürdüm,
  Mən də hörmətini belə gətirdim.
  Şeri tamamladım, burda bitirdim,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!..

   

  Bu qadın...

   

  Yorğundu çöhrəsi, qəmlidi üzü,
  Bezir bu həyatdan, bezir bu qadın!
  Öyrəşib dərdini tənha çəkməyə,
  Dərdiylə özünü əzir bu qadın!

   

  Qaranlıq gecədən çıxa bilmir o,
  Sevib, bir ürəyə axa bilmir o.
  Həyatın üzünə baxa bilmir o...
  Havalı-havalı gəzir bu qadın!

   

  Dərdini Allaha deyibdi... yazıq!
  Özünü içindən yeyibdi... yazıq!
  Qayğılar qəddini əyibdi... yazıq!
  Düşüb taleyinə əsir bu qadın!


   

  İçimdə lal həsrət, evimdə sükut,
  Fikrim göylərdədi, özüm yerdəyəm.
  Xəyalım dumandır, gözlərim - bulud,
  Xeyir məndən uzaq, gülüm, şərdəyəm.

   

   

  Gəl ki, bu təkliyi, sükutu öldür,
  Şaqraq gülüşünlə bəzə evimi.
  Sevirəm söyləyib sevgini bildir,
  Aç yenə, gözəlim, mənim kefimi.

   

  Haçandı divardan asılıb qalan
  Şəklini yuyacaq axan göz yaşım.
  Çoxdurmu bizitək sevib ayrılan?...
  Qayıt gəl ömrümə, bitsin təlaşım!


  Dözüm

   

  Yenə də həsrətlə qol-boyunam mən,
  Dözüm ürəyimin qəminə, dözüm.
  Həyat dedikləri elə budursa,
  Dözüm dünyanın bu gününə, dözüm.

   

   

  Salıb sinəm üstə ağır daşını,
  Mənə yaşadırlar ömrün qışını,
  İblislər alıbdı böyür-başımı,
  Gərək şeytanına, cininə dözüm.

   

  İblisə, xainə, xəsis, paxıla,
  Özünü çox sevən, səfeh ağıla.
  Dözəcəm lap belə dünya dağıla,
  Yüzünə dözmüşəm, mininə dözüm.

   

  Qədəhim boş olur, amma dolu yox,
  Eşqimin qanadı, nə də qolu yox.
  İynə ucu boyda çıxış yolu yox,
  Ömrün dumanına, çəninə dözüm.

   

  Mənimlə aylarla danışmayanın,
  Səbəbsiz inciyib barışmayanın,
  Yanımda olmağa çalışmayanın -
  Fuadam, bir qızın kininə dözüm!

   

  Ana!

   

  Siması işıqlı,
  Üzü nurlu,
  Dağlar kimi vüqarlı,
  Bala dərdindən saçları qarlı,
  Əhdə düz,
  Namuslu, arlı,
  Vicdanlı, düz ilqarlı -
  Ana!
  Ərsiz,
  Ər kimi yaşayan,
  Zərif,
  Çiynində dünyanı daşıyan,
  Övlad üçün lap ölüm şərbəti içən,
  Canından keçən,
  Kipriylə od götürməyə hazır olan,
  Vaxtsız yaşa dolan
  Ana!
  Ana!
  Ana!

   


  Həsrətindədi...

   

  Mənəm həyatında süsün, naxışın,
  Susamış qəlbinə yağan yağışın.
  Bəzən soyuq olur, gülüm, baxışın,
  Ürəyim hələ də həsrətindədi.

   

  Bilirəm onsuz da dönməyəcəksən,
  Bir daha sevirəm deməyəcəksən,
  Bu bağlı qapımı döyməyəcəksən...
  Ürəyim hələ də həsrətindədi.

   

  Bəxtimin nə yaman rüzgarı varmış,
  Yolumda həsrətin divarı varmış.
  Sənsiz ömrün-günün nə karı varmış?..
  Ürəyim hələ də həsrətindədi.

   

  Ürəyin daş olub, daşlaşmısan sən,
  Yaman soyuqlaşıb qışlaşmısan sən.
  Görən indi kimə alışmısan sən,
  Ürəyim hələ də həsrətindədi...


  Qalırsan

   

  Nəyə əl atırsan quruya çıxır,
  Hər şeyin sonucu paraya çıxır.
  Bilmirsən ki, yolun haraya çıxır -
  Getdiyin yerlərdə azıb qalırsan.

   

  Nizam-intizamla qurduğun işi,
  Bənnatək daşlara yonduğun işi,
  Elə təzə başa vurduğun işi
  Özün öz əlinlə pozub qalırsan.

   

  Baş aça bilmirsən bəzən özündən,
  Çoxu rişxənd edir, baxaraq gendən.
  Elə bezikirsən ömürdən-gündən
  Özün öz qəbrini qazıb qalırsan.

   

  Fuad, bədxahların uyma felinə,
  Salma öz eşqini elin dilinə.
  Deyirlər, yetmirsən yarın əlinə
  Şəklini divardan asıb qalırsan?!


  Qazax torpağı...

   

  Torpağı qızıldı, suyu şirindi,
  Şairlər böyüdüb, yetişdiribdi.
  Hər budaq min - bəhər bar gətiribdi,
  Vətənin yaz çağı- Qazax torpağı.

   

  Vurğunu, Nüsrəti, Vaqifi vardı,
  Şıxlıdan Afaqı, Arifi vardı.
  Aşıq Ədaləti, Rafiqi vardı,
  Şeir, söz qaynağı- Qazax torpağı.

   

  İsmayıl Şıxlıdan yazmamaq olmaz,
  O böyük dahini unutmaq olmaz.
  O elə düha ki, heç yaddan çıxmaz,
  Dühalar oylağı- Qazax torpağı.

   

  Eldarın, Sahibin o şirin səsi,
  Çağlayır könlümün yazmaq həvəsi.
  Göyəzən şeirimin ilham zirvəsi,
  Könlümün yaylağı -Qazax torpağı.

   

  Osmandan, Yusifdən yazamasam əgər,
  Müqəddəs ruhları məndən inciyər.
  Dünyaya bəxş etdi nadir incilər,
  Sənətin bayrağı- Qazax torpağı.

   

  Mirvarid ananın qızıl qələmi,
  Dünyaya səs salıb şeir aləmi.
  Orda unudursan dərdi, ələmi,
  Cənnətdi hər bağı- Qazax torpağı.

   

  Burda şəfa tapar xəstə könüllər,
  Arzuya, diləyə çatar ürəklər.
  Çoxu burda sevər, burda sevilər,
  Məhəbbət torpağı-Qazax torpağı.

   

  Əzəldən valehəm mən bu torpağa,
  Mənə yer verələr orda qalmağa.
  Süfrəsi açıqdı gələn qonağa,
  Qızıldır hər tağı- Qazax torpağı.

   

   

  Fuadam, yazmaqla bitəsi deyil,
  Ürəyim bu yurddan gedəsi deyil.
  Qazaxın şöhrəti itəsi deyil,
  Azəri çırağı- Qazax torpağı...  Məndə...

   

  Aparma başqa bir könülə pənah,
  Bilirsən, qəlbinin açarı məndə.
  Məni tərk eləsən - edərsən günah,
  Məhəbbət dağının vüqarı məndə.

   

   

  Qorxmaram boşalsa solum, sağım da,
  Bilirəm, sən varsan çətin çağımda.
  Sanki bir meyvəsən sevda bağımda,
  Hələ dərməmişəm, nübarı məndə.

   

   

  Əzəldən inandım düz ilqarına,
  Sənin ismətinə, sənin abrına.
  Bir zərrə söz olmaz tövrü-tavrına,
  Sevginin peymanı, ilqarı məndə.

   

   

  Bu Fuad ölmədi, onunçün sağdı,
  Eşqi də təmizdi, bəyazdı, ağdı.
  Güvənə bilərəm, arxamda dağdı-
  Dünyanın vəfalı dildarı məndə!

   


  Mehriban xanıma.

   

  Zəfərlər bəxş etdin Azərbaycana,
  Muğamı sevdirdin böyük cahana.
  Oldun xalqımıza ən əziz ana!
  Səni var olasan əziz Mehriban!
  Səninlə öyünür can Azərbaycan!

   

   

  Dağların vüqarı, qüdrəti səndə,
  Atanın, ananın şöhrəti səndə.
  Nigarın, Həcərin isməti səndə,
  Səni var olasan əziz Mehriban!
  Səninlə öyünür can Azərbaycan!

   

   

  İlhamla baş-başa verib vətənin,
  Çəkdiniz üstündən dumanı, çəni.
  Xalqımız da deyir, lap mən deyəni,
  Səni var olasan əziz Mehriban!
  Səninlə öyünür can Azərbaycan!

   

   

  Göz bəbəyi  kimi Azərbaycanı,
  Qoruyub, artırdın şöhrətin, şanın.
  Qazandın sevgisin hər bir ananın,
  Səni var olasan əziz Mehriban!
  Səninlə öyünür can Azərbaycan!

     скачать dle 10.6фильмы бесплатно

  Oxunub : 341


  Digər Xəbərlər
  Gündəm
  İdman Xəbərləri
  Şou-Biznes
  Facebook Səhifəmiz
  İçxəbərlər.info © 2015 - Bütün Hüquqlar Qorunur. Saytdan götürülən bütün materiallara istinad vacibdir.
  SON XƏBƏRLƏR LENTİ:
  Zəyəm və Böyük Kəsik stansiyalarının baş yolları əsaslı təmir olunur Nazir: "Pambıqçılıqla məşğul olan fermerlər təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməlidirlər” Qanunsuz süni balıq gölləri yaradan şəxslər 85 min manat cərimə edilib AMB-nin valyuta məzənnələri Gömrükçülər ölkəyə xeyli sayda qanunsuz mobil telefon gətirilməsinin qarşısını alıb MDB üzv dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri Şurasının 67-ci iclası keçirilib Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun məzarı ziyarət edilib Millət vəkili Q.Paşayeva dünyanın nüfuzlu qadınlarını ölkəmizə dəvət edib. İcra başçısından tarlada zəhərlənənlərlə bağlı - Açıqlama Pərviz Şahbazov OPEC və qeyri-OPEC ölkələri nazirlərinin Vyana görüşündə iştirak edəcək Azərbaycandan Gürcüstana qaz ixracı 16,5% artıb Abşeron rayonunda reabilitasiya mərkəzi fəaliyyətini uğurla davam etdirir Dünya birjalarında neft ucuzlaşıb Bakıda Azərbaycan-Pakistan biznes forumu keçiriləcək Qızıl 26 dollardan çox ucuzlaşıb Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabeliyində “Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti” təsis edilib - EKSKLÜZİV Azərbaycan neftinin qiyməti azalıb. İcxeberler.info saytının rəhbərinə üzucü xəbər "BizimTV" -nin əməkdaşı üçün özəl gün-Təsisçidən ad günü təbriki Bu gün Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günüdür Bu il Azərbaycanda qızıl istehsalı 19% artıb Azərbaycan Gürcüstanla sərhəddə yeni sərhəd keçid məntəqəsi inşa edəcək Hərbi əməliyyatlar başladı: 4 hərbçi HƏLAK OLDU “Nar”-dan Naxçıvan üçün xüsusi təklif Uşağı döydüyü üçün həbs edilən tərbiyəçi danışdı Gənc müğənni Aygün Surəzənin Ad günü partisi keçirildi. Bakının Xətai rayonunun bir hissəsində içməli suyun verilişində məhdudiyyətlər olacaq DGK: Azərbaycanda gömrük qanunvericiliyi təkmilləşdiriləcək Gədəbəyin dağlarından-Fotosessiya Dövlət Dəniz Agentliyinə direktor təyin edilib Bakının Nəsimi rayonunda içməli suyun verilişində məhdudiyyətlər olacaq AMB-nin valyuta məzənnələri Sabah TANAP-ın açılış mərasimi keçiriləcək ”Azərbaycan İnciləri” adı altında birləşib-Muğamı gələcək nəsillərə sevdirməliyik Millət vəkili: Naxçıvan qələbəsi digər işğalda olan torpaqlarımızın azadlığına aparan yoldur Bu gün sonuncu sınaq imtahanı keçiriləcək Mövqelərimiz pulemyotlardan atəşə tutulub Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunda nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq Dünya birjalarında qızıl bahalaşıb ELNARƏ RZAYEVA ÖZÜNÜ MEDİA QARŞISINDA OLDUĞU KİMİ TANITDI "REAL FAKTLAR AŞKAR OLUNDU" "Düşünən insan" jurnalı Ramazan ayı münasibətilə tədbir keçirib (FOTO) Buğdanın laboratoloji analizləri pulsuz aparılacaq Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq AMB-nin valyuta məzənnələri Tovuzda strateji əhəmiyyətə malik bir neçə yol yenidən qurulur Gürcüstandan Azərbaycana mobil telefon və aksesuarların gətirilməsinin qarşısı alınıb Təbriz küçəsində təmir işləri yekunlaşıb Şəmkir-Samux-Goranboy suvarma kanalının İpək yolu ilə kəsişmə qurğusunun və 4,95 km-lik hissəsinin açılışı olub Dövlət Gömrük Komitəsi elektron xidmətlərin sayını artıracaq Regionlarda növbəti startap turu Qubada keçiriləcək Bakıda neft hasilatı 1,4% artıb, qaz hasilatı 11% azalıb İqtisadiyyat nazirinə iki müavin təyin edilib Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi şəhid ailələri üçün iftar süfrəsi təşkil edib 1iyun- Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü ilə bağlı tədbir kecirilib. Bütün sərvətini yoxsullara paylayan milyarder öldü Bu gün magistraturaya növbəti imtahan keçiriləcək Ucar-Zərdab körpüsü də çökür: sel hər saat 10 sm qalxır Göyçayda sel avtomobil körpüsünü sıradan çıxarıb, evlər uçma təhlükəsi ilə üzləşib - VİDEO Evlad acısı çəkən Ana fəryadı-" Allah xatirinə kömək əlinizi balamın üstündən əskik etməyin." Mehrim Məmmədova yeni mahnısını təqdim edib-“Adrinalin” - Video “Nar” Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günündə balacaları təbrik etdi "Etibarlı Əllər" və "Sizi tanıyaq" layihəsinin 1 İyun -Uşaqlar gününə həsr olunmuş konsert tədbiri keçirildi-Video+Fotolar Zaqatala-Balakən-Mazımçay yolunun bir hissəsi əsaslı şəkildə yenidən qurulur DGK 3 ölkənin gömrük xidməti ilə qarşılıqlı informasiya mübadiləsinə başlayıb Ağcabədidə mağaza yanıb Dünən yol qəzalarında 1 nəfər ölüb, 21 nəfər xəsarət aıb Qlobal istiləşmə dünyanın yaşamaq üçün daha əlverişli yer olmasına əngəldirmi? Məsumluğun- Fotosessiyası “Saxta əlillik təyinatlarının qarşısı alınmalıdır” - Nazir İtkin düşən müəlliməni qətlə yetirən həbs olundu BakuPress.Az saytına haker hücumu məqsədli olub QHT rəhbərləri milli geyimdə bayram yürüşü keçirib "Dəstək olaq" təşkilatı növbəti uğurlu tədbirinə imza atıb Aqil Acalov:"1918-ci illər Azərbaycan tarixində önəmli illərdən biri kimi yazılıb " “Nar” “Respublika günü” münasibətilə abunəçilərinə internet hədiyyə edir İmkanlılar ehtiyacı olanlara şərait yaratsın - Prezident Məktəb direktoru: "Jurnalisti yıxıb, üstündə oturdum..." Olimpiada qaliblərinin imtahansız qəbulu... - Nazir Tramp Əliyevə məktub yazdı: “Sizinlə birgə işləməyi səbirsizliklə gözləyirəm” Millət vəkili işğalçı Ermənistanlın qətlə yetirdiyi körpələrdən danışıb. Kərə yağları ziyanlıdırmı? - Mütəxəssis açıqladı Çayrəsullu kəndinə sel ciddi ziyan vurub- Foto+Video Təyyarə təcili eniş etdi - 52 nəfər yaralandı “Nar” Ramazan ayında danışıqları ikiqat sərfəli etdi Polisdə döyüldüyünü deyən qadının iddialarına DİN-dən CAVAB: ''O, hay-küy salaraq qəfil DYPB-yə daxil olub' Göbələkdən kütləvi zəhərlənmə: 15 nəfər ölüb – YENİLƏNİB Jurnalist Ülviyyə Həsənaqızına dəstək məqsədilə xeyriyyə aksiyası keçirilib-foto Q.Paşayeva Avstraliya Xarici İşlər naziri ilə görüşdə Qarabağdan danışıb “Nar” Ümumrespublika İnformatika Olimpiadasının qaliblərini mükafatlandırdı Q.Paşayeva Laosun Qadınlar Birliyinin nazir müavini Bouachanh Syhanath ilə görüşdə Qarabağdan danışıb Ermənistan XİN: “Münaqişənin sülh yolu ilə həlli vacibdir” Bakıda OĞURLUQ: Ödəmə aparatını kəsib, pulu apardılar - FOTO Valideynlər uşaqları elə həddə gətirirlər ki, iş hətta intihara sürüklənir Ərdoğan: “İsrailin zülmünə razılıq verməyəcəyik” “Yeni nazirlər hər şeyi ələ alıb buynuz göstərəcəklər” Şamaxıda dəhşətli intihar - 13 yaşlı şagird özünü asdı Jirinovski Böyük Azərbaycan xəritəsi yaydı – bu, nəyin mesajıdır? “Normal adam deyə bilməz ki, şəhidlər bizə görə şəhid olmayıblar...” Q.Paşayeva Banqladeşin baş naziri ilə görüşdə Qarabağdan danışıb Gözlər Türkiyə və İranda: islam dünyası birləşəcək?
  File engine/metagen.php not found.