"İçimdə lal həsrət, evimdə sükut"-Fuad Biləsuvarlının şeir çələngi


  İcxeberler.info Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident mükafatçısı, nəğməkar şair-yazar Fuad Biləsuvarlının şeirlərini təqdim edir


  Biləsuvarım!

   

  İgid Mübarizi yetirən torpaq!
  Nəzərdən, gözlərdən olasan uzaq!
  Kim gəlib hamıya açmısan qucaq,
  Ululardan ulu Biləsuvarım

  Cənub zonasında başqadı yerin,
  Qələmmirzə kimi vardı bir pirin!
  Qoy səni beləcə füsunkar görüm,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

  Unuda bilmərəm Əzim kişini,
  Ellər unutmadı hər bir işini.
  Dostları görmədi pis vərdişini,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

   

  Asif, Malik, Mirzə sözü sədəfdi,
  Nə yazsa kiməsə billəm hədəfdi.
  Şair Firudinə hamı həsəddi,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

   

  Əlbala, Şakirlər söz ziyamızdı,
  Sabaha müjdəmiz, xoş xülyamızdı.
  Uca dağımızdı, gur çayımızdı,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

   

  Ramiz Novruz adı hamıya bəlli,
  Qurub qəlbimizdə sənət heykəli.
  Fuadam, sayəndə getdim irəli,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!
  Bu haqda mən dedim heç şair deməz,
  Ağayar Şükürov sənəti ölməz.
  Dünyaya o şəxsdən bir daha gəlməz,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

   

  Mirəhməd, Mirmahmud, Mirtofiq ağa,
  Mirsultan, Mirhəbib dönüb ocağa.
  Qaldırıb nə qədər xəstə ayağa,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!

  Adını özümə soyad götürdüm,
  Mən də hörmətini belə gətirdim.
  Şeri tamamladım, burda bitirdim,
  Ululardan ulu Biləsuvarım!..

   

  Bu qadın...

   

  Yorğundu çöhrəsi, qəmlidi üzü,
  Bezir bu həyatdan, bezir bu qadın!
  Öyrəşib dərdini tənha çəkməyə,
  Dərdiylə özünü əzir bu qadın!

   

  Qaranlıq gecədən çıxa bilmir o,
  Sevib, bir ürəyə axa bilmir o.
  Həyatın üzünə baxa bilmir o...
  Havalı-havalı gəzir bu qadın!

   

  Dərdini Allaha deyibdi... yazıq!
  Özünü içindən yeyibdi... yazıq!
  Qayğılar qəddini əyibdi... yazıq!
  Düşüb taleyinə əsir bu qadın!


   

  İçimdə lal həsrət, evimdə sükut,
  Fikrim göylərdədi, özüm yerdəyəm.
  Xəyalım dumandır, gözlərim - bulud,
  Xeyir məndən uzaq, gülüm, şərdəyəm.

   

   

  Gəl ki, bu təkliyi, sükutu öldür,
  Şaqraq gülüşünlə bəzə evimi.
  Sevirəm söyləyib sevgini bildir,
  Aç yenə, gözəlim, mənim kefimi.

   

  Haçandı divardan asılıb qalan
  Şəklini yuyacaq axan göz yaşım.
  Çoxdurmu bizitək sevib ayrılan?...
  Qayıt gəl ömrümə, bitsin təlaşım!


  Dözüm

   

  Yenə də həsrətlə qol-boyunam mən,
  Dözüm ürəyimin qəminə, dözüm.
  Həyat dedikləri elə budursa,
  Dözüm dünyanın bu gününə, dözüm.

   

   

  Salıb sinəm üstə ağır daşını,
  Mənə yaşadırlar ömrün qışını,
  İblislər alıbdı böyür-başımı,
  Gərək şeytanına, cininə dözüm.

   

  İblisə, xainə, xəsis, paxıla,
  Özünü çox sevən, səfeh ağıla.
  Dözəcəm lap belə dünya dağıla,
  Yüzünə dözmüşəm, mininə dözüm.

   

  Qədəhim boş olur, amma dolu yox,
  Eşqimin qanadı, nə də qolu yox.
  İynə ucu boyda çıxış yolu yox,
  Ömrün dumanına, çəninə dözüm.

   

  Mənimlə aylarla danışmayanın,
  Səbəbsiz inciyib barışmayanın,
  Yanımda olmağa çalışmayanın -
  Fuadam, bir qızın kininə dözüm!

   

  Ana!

   

  Siması işıqlı,
  Üzü nurlu,
  Dağlar kimi vüqarlı,
  Bala dərdindən saçları qarlı,
  Əhdə düz,
  Namuslu, arlı,
  Vicdanlı, düz ilqarlı -
  Ana!
  Ərsiz,
  Ər kimi yaşayan,
  Zərif,
  Çiynində dünyanı daşıyan,
  Övlad üçün lap ölüm şərbəti içən,
  Canından keçən,
  Kipriylə od götürməyə hazır olan,
  Vaxtsız yaşa dolan
  Ana!
  Ana!
  Ana!

   


  Həsrətindədi...

   

  Mənəm həyatında süsün, naxışın,
  Susamış qəlbinə yağan yağışın.
  Bəzən soyuq olur, gülüm, baxışın,
  Ürəyim hələ də həsrətindədi.

   

  Bilirəm onsuz da dönməyəcəksən,
  Bir daha sevirəm deməyəcəksən,
  Bu bağlı qapımı döyməyəcəksən...
  Ürəyim hələ də həsrətindədi.

   

  Bəxtimin nə yaman rüzgarı varmış,
  Yolumda həsrətin divarı varmış.
  Sənsiz ömrün-günün nə karı varmış?..
  Ürəyim hələ də həsrətindədi.

   

  Ürəyin daş olub, daşlaşmısan sən,
  Yaman soyuqlaşıb qışlaşmısan sən.
  Görən indi kimə alışmısan sən,
  Ürəyim hələ də həsrətindədi...


  Qalırsan

   

  Nəyə əl atırsan quruya çıxır,
  Hər şeyin sonucu paraya çıxır.
  Bilmirsən ki, yolun haraya çıxır -
  Getdiyin yerlərdə azıb qalırsan.

   

  Nizam-intizamla qurduğun işi,
  Bənnatək daşlara yonduğun işi,
  Elə təzə başa vurduğun işi
  Özün öz əlinlə pozub qalırsan.

   

  Baş aça bilmirsən bəzən özündən,
  Çoxu rişxənd edir, baxaraq gendən.
  Elə bezikirsən ömürdən-gündən
  Özün öz qəbrini qazıb qalırsan.

   

  Fuad, bədxahların uyma felinə,
  Salma öz eşqini elin dilinə.
  Deyirlər, yetmirsən yarın əlinə
  Şəklini divardan asıb qalırsan?!


  Qazax torpağı...

   

  Torpağı qızıldı, suyu şirindi,
  Şairlər böyüdüb, yetişdiribdi.
  Hər budaq min - bəhər bar gətiribdi,
  Vətənin yaz çağı- Qazax torpağı.

   

  Vurğunu, Nüsrəti, Vaqifi vardı,
  Şıxlıdan Afaqı, Arifi vardı.
  Aşıq Ədaləti, Rafiqi vardı,
  Şeir, söz qaynağı- Qazax torpağı.

   

  İsmayıl Şıxlıdan yazmamaq olmaz,
  O böyük dahini unutmaq olmaz.
  O elə düha ki, heç yaddan çıxmaz,
  Dühalar oylağı- Qazax torpağı.

   

  Eldarın, Sahibin o şirin səsi,
  Çağlayır könlümün yazmaq həvəsi.
  Göyəzən şeirimin ilham zirvəsi,
  Könlümün yaylağı -Qazax torpağı.

   

  Osmandan, Yusifdən yazamasam əgər,
  Müqəddəs ruhları məndən inciyər.
  Dünyaya bəxş etdi nadir incilər,
  Sənətin bayrağı- Qazax torpağı.

   

  Mirvarid ananın qızıl qələmi,
  Dünyaya səs salıb şeir aləmi.
  Orda unudursan dərdi, ələmi,
  Cənnətdi hər bağı- Qazax torpağı.

   

  Burda şəfa tapar xəstə könüllər,
  Arzuya, diləyə çatar ürəklər.
  Çoxu burda sevər, burda sevilər,
  Məhəbbət torpağı-Qazax torpağı.

   

  Əzəldən valehəm mən bu torpağa,
  Mənə yer verələr orda qalmağa.
  Süfrəsi açıqdı gələn qonağa,
  Qızıldır hər tağı- Qazax torpağı.

   

   

  Fuadam, yazmaqla bitəsi deyil,
  Ürəyim bu yurddan gedəsi deyil.
  Qazaxın şöhrəti itəsi deyil,
  Azəri çırağı- Qazax torpağı...  Məndə...

   

  Aparma başqa bir könülə pənah,
  Bilirsən, qəlbinin açarı məndə.
  Məni tərk eləsən - edərsən günah,
  Məhəbbət dağının vüqarı məndə.

   

   

  Qorxmaram boşalsa solum, sağım da,
  Bilirəm, sən varsan çətin çağımda.
  Sanki bir meyvəsən sevda bağımda,
  Hələ dərməmişəm, nübarı məndə.

   

   

  Əzəldən inandım düz ilqarına,
  Sənin ismətinə, sənin abrına.
  Bir zərrə söz olmaz tövrü-tavrına,
  Sevginin peymanı, ilqarı məndə.

   

   

  Bu Fuad ölmədi, onunçün sağdı,
  Eşqi də təmizdi, bəyazdı, ağdı.
  Güvənə bilərəm, arxamda dağdı-
  Dünyanın vəfalı dildarı məndə!

   


  Mehriban xanıma.

   

  Zəfərlər bəxş etdin Azərbaycana,
  Muğamı sevdirdin böyük cahana.
  Oldun xalqımıza ən əziz ana!
  Səni var olasan əziz Mehriban!
  Səninlə öyünür can Azərbaycan!

   

   

  Dağların vüqarı, qüdrəti səndə,
  Atanın, ananın şöhrəti səndə.
  Nigarın, Həcərin isməti səndə,
  Səni var olasan əziz Mehriban!
  Səninlə öyünür can Azərbaycan!

   

   

  İlhamla baş-başa verib vətənin,
  Çəkdiniz üstündən dumanı, çəni.
  Xalqımız da deyir, lap mən deyəni,
  Səni var olasan əziz Mehriban!
  Səninlə öyünür can Azərbaycan!

   

   

  Göz bəbəyi  kimi Azərbaycanı,
  Qoruyub, artırdın şöhrətin, şanın.
  Qazandın sevgisin hər bir ananın,
  Səni var olasan əziz Mehriban!
  Səninlə öyünür can Azərbaycan!

     скачать dle 10.6фильмы бесплатно

  Oxunub : 213


  Digər Xəbərlər
  Gündəm
  İdman Xəbərləri
  Şou-Biznes
  Facebook Səhifəmiz
  İçxəbərlər.info © 2015 - Bütün Hüquqlar Qorunur. Saytdan götürülən bütün materiallara istinad vacibdir.
  SON XƏBƏRLƏR LENTİ:
  Millət vəkili Q.Paşayeva və "Aprel 2016" təşkilatı Novruz bayramını Aprel Zəfəri şəhidlərimizin ailəsi ilə qarşılayıb Sabunçuda ev yanıb Şamaxıda 26 yaşlı qız dəm qazından zəhərlənib Azərbaycanın Beynəlxalq Sərgilər Bürosuna üzv olmasından 10 il keçir Qaxda it sahibini dişləyib Rumıniyada zəlzələ olub Tovuz sakini dəm qazından zəhərlənib Qızıl 5 dollardan çox ucuzlaşıb Q.Paşayeva Türkiyənin fəal iş qadınları ilə görüşdə onları birliyimizin güclənməsində daha fəal olmağa çağırıb. FTB-nin direktor müavini istefaya göndərildi Yuxu zamanı beyində nə baş verir? Optik internet, rəqəmsal TV və mobil rabitə xidmətləri bir “Qutu”-da Cavid Qurbanovun adamı narazılıq yaradır - Prezidentə müraciət Qənirə Paşayeva Türkiyə Dil və Ədəbiyyat Qurumunun fəxri üzvü seçilib Putin 130 nəfərin öldüyü faciə HAQDA: “Əmri özüm vermişdim” Azərbaycanın Tatlısəsi: "Yaradıcılıq planlarım çoxdur" "Respublikamızda seçkiqabağı mühit, ictimai-siyasi vəziyyət tam normaldır"-Sevinc Fətəliyeva. Ucarda qızıl dükanında oğurluq olub Bakı Dövlət Universitetində oftalmoloji müayinələr aparılıb, anlaşma memorandumu imzalanıb . Millət vəkili Q.Paşayevanın Ərzurumda Qarabağ parkı və abdidəsi təklifini bələdiyyə başqanı dəstəkləyib. Artur Rasi-zadədən “Bakı Konqres Mərkəzi” ilə bağlı QƏRAR DTX-dan əməliyyat: cinayətkar dəstə ifşa edildi, bir nəfər… Anqela Merkel dördüncü dəfə Almaniyanın kansleri seçilib Q.Paşayeva Türkiyə Polis Okulunda Azərbaycan və Türk dünyası ilə bağlı konfrans verib və gənclərə çağırış edib. "Narahatlıq doğuran budur ki..." - Erməni politoloqdan maraqlı ŞƏRH Nə yaxşı ki, sizinlə müasirəm... Nazirlik səs-küyə görə sex sahibini CƏRİMƏLƏDİ İlham Rəhimov: Getmirəm, varidatım isə yazılandan çoxdur Dünyanın ən yaxşısı: "Samur" Afrinə doğru yola çıxdı - Video Q.Paşayeva Ərzurumda “100. İl Qəhrəmanlar Abidəsi”nin açılışında Türk dünyasına birlik və Qarabağ çağırışı edib Xəstəxanada BİABIRÇILIQ: Qəzada qopan ayağını yastıq etdilər (VİDEO) Prokuror şəhid qızını öldürən iş adamının oğluna cəza istədi Dünyanı qorxudan “Lassa qızdırması” ölkəmizə də gələ bilərmi... 21 bir əvvəl baş vermiş dəhşətli qətl! - Həsənağa Turabovun oğlu necə öldürülmüşdü - FOTOLAR Kistoz-Fibroz xəstəliyinin tanıtımı ilə bağlı tədbir keçirilib-Fotolar Rəşid Behbudovun qızından Faiq Ağayevə etiraz Azərbaycan ABŞ-a nota verdi - Səfir nazirliyə çağrıldı Bakının mərkəzində ağac AŞDI - TIXAC YARANDI (FOTOLAR) Azərbaycan ordusunun genişmiqyaslı təlimləri başladı Artur Rasizadə Milli Məclisə gəlir – Hesabat vermənin vaxtı bilindi Yevlaxdakı qəza ilə bağlı SON DURUM - Müəllim komaya düşdü, şagirdlər... Novruz bayramında yeddi gün iş olmayacaq Sumqayıtda dəhşətli qəza: Ölənlər var - Video Cənubi Koreya ABŞ-dan polad ixracı üçün istisna xahiş edib Türkiyə təyyarəsi İranda qəzaya uğradı: 11 ölü – FOTO – YENİLƏNİB "Xəbəri gizlətmək mümkün deyil, polisi kəsici alətlə yaralayıb" - Məmur övladı haqda xəbər təsdiqləndi DİN-dən məktəblilərin düşdüyü qəza ilə bağlı AÇIQLAMA - 2 nəfərin vəziyyəti ağırdır “Seçkidən sonra hökumətdə kadr islahatı olacaq” - Deputat Q.Paşayeva Türk dünyasını birliyə çağırıb Bəzi rayonlarda arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq Biləsuvarda iki avtomobil toqquşub Pakistanda zəlzələ olub Lerikdə yük maşını dərəyə aşıb, ölən və yaralananlar var Fədayənin həbs müddəti uzadıldı "Məhkəmə prosesi hansı səbəbdən gecikdirilir?" - Fədayə Laçının vəkili "Mehmetciye salam olsun!"- "Zeytun Budağı" əməliyyatına dəstək aksiyası-Video Ata 2 yaşlı oğlunu bilməyərəkdən öldürdü Canlı klassikimiz. Qadınların Səlahiyyətləndirməsi, liderlik bacarıqlarının üzə çıxarılması NATO Türkiyəyə “Zeytun budağı”nın miqyasını azaltmağı təklif edib Qolunu kəsib özünü öldürmək istədi ABŞ "Taliban"ı Əfqanıstan hökumətiylə danışıqlara çağırdı Qadınlar haqqında 13 BİMƏDİYİNİZ FAKT Gəncədə qadını evində öldürərək yandıran şəxs tutuldu Bakıda süpürgəçi qadınlara 8 MART SÜRPRİZİ - VİDEO KQB satqınları heç vaxt bağışlamır NATO-dan S-400-lə bağlı Türkiyəyə etiraz:"Ruslar mühüm kəşfiyyat məlumatlarına giriş əldə edə bilər" “8 Mart” ənənəsini bəyənirsinizmi? Kişilər arasında VİDEOSORĞU Bu gün Beynəlxalq qadınlar günüdür Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun uşaqlar üçün təşkil etdiyi tədbirdə iştirak edib Qidamız nə zaman təhlükəsiz olacaq? ABŞ Ermənistan iqtidarı ilə savaşa başladı - xəbərdarlıq və ittiham Hərbi əməliyyatlar başlaya bilər - Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərindən Qarabağ AÇIQLAMASI Ramiz Həsənov: “Azərbaycanda böyük islahatlar aparılır” Hava şəraiti kəskin pisləşəcək - XƏBƏRDARLIQ Tovuzda azyaşlı dərmandan zəhərlənib Gürcüstanın baş naziri Azərbaycana rəsmi səfər edəcək Çeçenistanda helikopter qəzaya uğrayıb, 8 nəfər ölüb Azərbaycanda kommersiya banklarının xarici borclanması azalıb Millətimin özəl günü- Qənirə Paşayevanın ad günüdür Aydın Əhmədov: “Belələri öz əməllərinə görə mütləq cavablarını alacaqlar” Türkiyənin ilk qadın pilotuna fəxri doktor adı verildi Rusiyada yanğın nəticəsində ölən azərbaycanlıların sayı 7-yə çatıb “Qarabağ”ın üzvü yığmaya dəvət aldı Bugünkü valyuta hərracında dollar ucuzlaşıb Xəzərdə zəlzələ olub Qazaxda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var Prezident seçkiləri üçün nə qədər bülletenin hazırlanacağı məlum olub “ART Qarden”də möhtəşəm tədbir keçirildi-Fotolar İzmirdə ümummilli lider Heydər Əliyev adına park və abidənin açılışı olub Oğlan uşaqlarının saçını uzatmayın - Xəbərdarlıq Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin vəfatından 63 il ötür Türk ordusu YPG terrorçularını belə məhv etdi – Video Azərbaycana 2,7 milyon turist gəlib Yanvarda qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 33% artıb Sabahın hava proqnozu Azərbaycanda sənaye məhəllələrinin sayı artırılacaq Vergilər naziri Qubada vətəndaşları qəbul edəcək Papua-Yeni Qvineyada daha bir güclü zəlzələ baş verib Beyləqanda minik avtomobili yanıb
  File engine/metagen.php not found.