Odun ,Ocağin İşiği-‘’Əli Rza Xələfli-65’’-Sevindik Nəsiboğlu yazır...

  Odun ,Ocağin İşiği-‘’Əli Rza Xələfli-65’’-Sevindik Nəsiboğlu yazır...


  Məqaləmə müəllifin üç kitabının adı ilə başlamağım təsadüfi deyildir.

  Çünki məqalə bu kitabların müəllifi haqqındadır və onun xarakterinə, yaradıcılığına yaraşan bir məqalə adı olaraq onun yaradıcılığını təmsil edən üç adı seçdim.Məqalənin adı oldu "Odun,ocağın işığı”.
  Mən Əli Rza Xələflini ilk dəfə 2017-ci ilin sonlarında Həqiqət Tarixi Araşdırmalar İB-in sədri Əlövsət Qasımov mənə ‘‘Gənc istedad’’ fəxri diplomunu təqdim edərkən gördüm.Orada hamıya söz verildi.Ən əhatəli danışan isə Əli Rza müəllim oldu.Bu da ensiklopedik biliyə malik olmaqdır,bu da dərin yaddaşdır.Hikmətli sözlərlə dolu bir çıxış idi...Mən onun çıxışını bəyəndim.Yadımda onun çıxışından ixtisarla bunlar qalıb:
  -Bir gün yol ilə gedirdim.Yanımda da ədəbiyyatçı dostlar.Mən göyə baxmaq istədim.Göyə baxarkən gözlərimə inana bilmirdim.Səma Azərbaycan bayrağının rənglərində idi.
  Bəlkə də,bu Səma şairi Hüseyn Cavidin duası idi...Onun duası qəbul olmuşdu...
  Bu sözləri də yadımda saxlamışam:
  -Mən nəvələrimə A ilə başlayan və dörd hərfli Türk adları qoymuşam.
  Hamısı qədim türk adlarıdır...Amur. Aral, Aray, Amin, Alur, Alsu, Acay, Yeni nəsil də bu adları qoya bilər.
  Mən dünən ‘‘Əli Rza Xələfli-65’’ kitabındakı Əkinçiyəm əsərini oxuyarkən eyni sözlərə rast gəldim.Onu da yazmaqda fayda var:
  -Mənim bir missiyam da var.Ad əkirəm.Yıpranmış,mənən köhnəlmiş,insanın köləliyini qulluğunu təlqin edən,aşılayan adların əvəzinə,qədim,qədim olduğu qədər də yeni adlar əkirəm.Arac,Amac,
  Aman,Açar,Alac...Dilimizin türk əsilli sözləridir.Bu sözlərdən yeni nəsillər də istifadə edə bilər.(‘‘Əli Rza Xələfli-65’’ Əkinçiyəm səh.358)
  Sonradan əlaqələrimiz möhkəmləndi,Əli Rza müəllim sosial şəbəkələrdən məni izləyir,şərh yazırdı.Milli Kitabxanada mənim iki şeir kitabımın-Dünyamsan Azərbaycan və Hərdən uçmaq istəyirəm adlı şeir kitablarının təqdimatı mərasimində nəvəsi Qardaşım Alur Cəbrayılzadə ilə iştirak etmişdi.Əli Rza Xələfli və Alur Cəbrayılzadə çox əla çıxış edib mənə uğurlar arzuladılar. Əli Rza müəllim Aluru dəvət etdiyimi yüksək qiymətləndirmişdi.Dəvəti qəbul ediyi üçün Əli Rza Ustada və qardaşım Alur Cəbrayılzadəyə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.
  Təqdimat mərasimindən əvvəl Milli Kitabxanada Əli Rza müəllim məni və Alur qardaşımı direktor Kərim Tahirovun otağına apardı.Otaqda təqdimat mərasimində iştirak edəcək bir neçə ədəbiyyatçılar var idi.Sonradan Atam da gəldi.Mən danışanlara qulaq asırdım.Onlar məni tənqid edir,tərif edir və mənə tövsiyə verirdilər.Lakin,Əli Rza müəllim məni tənqid etmədi,mənə tövsiyə verdi və bir məsələyə də baş çəkdi.
  Ona mən ‘‘Əli Rza Xələfli-65’’ kitabında,’’Əkinçiyəm’’ məqaləsində rast gəldim.Orada ustad belə yazır:
  -30 ildir Aşıq Ələsgərin məşhur ‘’Dağlar’’ qoşmasındakı ‘’aralı’’ sözünün düzgün qafiyə olmadığını sübut etsək də,inanmırdılar.Çünki,yaddaşdan itən ‘’alalı’’-fərqli sözünü dil az qala,çıxdaş etmişdi(düzdür,Əli Rza müəllim alalı sözünü kim eşidib deyə soruşanda çox adam bunu bilmədi,düzü məndə bilmirdim,ilk dəfə eşidirdim.).M.Hüseynov bunu Əli Rza müəllimin ‘’alalı sözü ilə bağlı mübarizəsi’’ adlandırır.
  Əslində belə olmalıdır:
  -Bahar fəsli,yaz ayları gələndə,
  Süsənli,sünbüllü,lalalı dağlar.
  Yoxsulu,ərbabı,şahı,gədanı,
  Tutmaz bir-birindən alalı dağlar.
  Əli Rza müəllim Səməd Vurğunun Dədə Şəmşirə yazdığı məktubda ‘’Ceyran bulağından qızlar içəndə’’ misrasında da səhv tapıb.Əslində,belə olmalıdır:
  -Aşıq Şəmşir,Dəlidağdan keçəndə,
  Kəklikli qayadan xəbər al məni.
  Ceyran bulağında qızlar içində,
  Saz tutub,söz qoşub yada sal məni.
  (‘’Əli Rza Xələfli-65’’,’’Əkinçiyəm’’ səh.158.)
  Mənim gördüyüm bir Əli Rza Xələfli kitabı var-‘’Od’’.(Adı bəyəndiyim üçün məqalənin adını ‘’Odun-ocağın işığı’’ qoydum.)
  Bu həmin oddur ki,onun pis mənası da var,yaxşı mənası da var.
  Pis mənası odur ki,müharibədə,qanlı-qadalı günlərdə nələri yandırmır ki...adamları,evləri,orduları,ordugahları,qərarları,qərargahları,xanları,xanəgahları...Bir də...Sözümüzün canını da yandırır...Bir kövrək ürəyə təsir eləyən şeylərdən biri də budur-Şairin göz görə-görə yazılarının yandırılması...
  Bir rəssamın da rəsmi yandırılmışdı.Adı Ələkbər Rzaquliyev idi.
  Üç dəfə-tam iyirmi beş il sürgündə olub.Yandırılıb rəsmləri.Stalinin öldüyü vaxtı elə sevinib ki...
  Ondan iyirmi il sonra haqqın rəhmətinə qovuşub.
  Nəysə,sözü dəyişdirməyək.
  Səhhətin yazıları 1918-ci ildə,Məhəmməd Hadinin yazıları 1920-ci ildə,
  Cavidin,Cavadın,Müşfiqin yazıları 1937-ci ildə...Bilirsiniz,düzü,mənim atam da şeir yazırdı.Onun da yazıları 1993-cü ildə...Yandırılıb...
  Nə yaxşı ki,bu siyahıda Əli Rza Xələflinin yazılarını görmürəm,heç İnşəAllah görmərik də.Xələflinin yazıları yox,daha çox ürəyi yanıb Qarabağ üçün,Xələfli üçün...Mən Xocavənd həsrətinə,Əli Rza Müəllim də Cəbrayıl həsrətinə,hamımız Qarabağ həsrətinə həsrət qalaydıq kaş...
  Daha bədbin notlara toxunmaq istəmirəm.Nikbinliyə keçmək istəyirəm.
  Bu Odun yaxşı tərəfi ondadır ki,şənliklərdə istifadə olunur.Novruz bayramında,əsas şənliklərdədə,çərşənbələrdə od-ocaq qalayarıq.Və odun üstündən tullanıb deyirik,gülürük.Bir gülüş yaranır üzümüzdə.Qurban bayramında süfrələr hazırlanır,qonaqlar gəlir,od-ocaq yenə qalanır,Qurban əti bişirilir,yenə deyilir,gülünür.Hər şey yaxşı olacaq ümidiylə Bakının Qarabağa gedən tərəfinə baxmaq istəyirik,baxırıq və deyirik ki,həmin bayramlar Qarabağda da keçiriləcək.
  OD-2013-cü ildə,müəllifin 60 illiyində işıq üzü görən bir romandır,bir kitabdır.Mən o illərdə hələ ilk əsərimi-‘’Gülnaz və Əli’’-ni yazırdım.’’Od’’ kitabını oxumamışam,lakin,bu istinaddan sonra mən ‘’Od’’ kitabını sevə-sevə oxumaq istəyərəm:(ixtisarla)
  -Xələfli həm də Od kimi oxunaqlı romanın müəllifidir.Yarı tarixi,yarı mifik hadisələr üzərində yazılmış bu romanda müəllif insan taleyini psixoloji müstəvidə izləyərək ümumbəşəri problemlər barədə düşüncələriylə oxucusunu gələcək zaman haqqında düşünməyə çağırır.
  Müəllif tarixi məlumat verməyib,əksinə,dünyamızda baş verən həm ciddi hadisələr barədə,həm də onların çıxış yolu haqqında düşünməyi oxucuya tövsiyə edir.(‘’Əli Rza Xələfli-65’’,İslam Kərimli-‘’Şair-Vətəndaş’’ səh 202-203.)
  Əli Rza Xələfli və onun kimi insanlar söz etalonu,ensiklopediya,estetik-etik dəyərlərə malik olan,sözündə dəqiq,ciddi,Vətənpərvər,Vətən və maarrif üçün özünü şam kimi əridən,dəyərli oxucularına qiymət və hikmət verən hörmətli şəxsiyyətdir.
  Mənim sinif yoldaşlarımın demək olar ki ikisi-üçü ola ki,Azərbaycan ədəbiyyatı ilə maraqlana.Maraqlanana isə birtəhər baxırlar,elə baxırlar ki,guya,bəsit kitab oxuyur.Bu kitab bəsit olsa da,olmasa da,dünya ədəbiyyatı ondan da bəsit olacaq.Hansı hikmət verər,Əli Rza Xələflinin ‘’Od’’ romanı,yoxsa,tamamilə fantastik ‘’Piter Pen’’ romanı?Düzdür,Frans Kafkanın ‘’Çevrilmə’’ əsəri də tamamilə fantastikdir.Orada insan böcəyə çevrilir,lakin,maraqlıdır,bunu isə uşaqlar oxumurlar. Mən sinif yoldaşlarıma Əhməd Cavad desəm, bəlkə də onlar Əhməd Cavadı 5-ci sinifdə bilərlər. Lakin, fantastik bir roman desəm, deyərlər ki, mən bu kitabı 6 yaşımda oxumuşam. Azərbaycan ədəbiyyatı 5-ci sinifdə, dünya ədəbiyyatı isə 6 yaşda oxunsun. Belə şey olmaz. İnsan əvvəlcə,öz yurdunun,sonra isə başqa yurdların ədəbiyyatını kökündən bilməlidir.Mən Alurun hərəkətini alqışlayıram.O,birinci başlayır öz yurdunun fenomeni olan Əli Rza babasının kitablarından...Belə də olmalıdır.Bu kitablarda fayda var.
  Bu kitablar olmasa,bəlkə də,Azərbaycanı kamil bilmək olmaz.
  Məndə dünya ədəbiyyatı oxuyuram, lakin, birinci sinifdə müəlliməmdən soruşduğum ilkin sual ‘’Cəfər Cabbarlı neçənci ildə vəfat edib?’’olmuşdur.
  Mən "Əli Rza Xələfli-65” kitabını oxuyub bitirdim.Tam yeddi günə.Yeddinci gündə bitirdim və bu məqaləni ‘’Əli Rza Xələfli-65’’-ə istinadən yazıram.
  Bu kitabda beş ilin hesabatı məqalələrlə,şeirlərlə verilib.Məqalələr təhlildir.Mən də təhlil edən məqalələri təhlil etmək istəyirəm.Təbii ki bir neçəsini.
  Qəhrəman olmaq şərəfdir.Qəhrəmandan yazmaq şərəfdir.Qəhrəman böyütmək şərəfdir.Qəhrəmanın yaxını olmaq şərəfdir.Bu şərəfə Şəhidimiz Ceyhun Orucəliyev və Qafur Məmmədov başda olmaqla bütün Şəhidlərimiz,həmin Şəhidlərdən Qafur Məmmədovun yaxını olan Tamilla Məmmədova və Şəhidlərdən biri olan Ceyhun Orucəliyevdən yazan Əli Rza Xələfli layiqdir.Tamilla Məmmədovanın məqaləsindən bu qənaətə gəldim.
  ‘’Qiyamətdən bir gün əvvəl’’ kitabını təhlil edən ‘’Əli Rza Xələfli fakturası’’ məqaləsini təhlil etməyi şərəf bilirəm.’’Qiyamətdən bir gün əvvəl’’povesti bəli,qəlibinə sığmır.Ancaq onu oxumağın kifayət qədər çox faydası var.
  Birinci başlamaq istəyirəm Göydəmir Ürgədən.Qəlibinə sığmayan tərzdə faciələşdirilmişdir,bu da yaxşıdır.Çünki,uşaq sarsıntısı ən azı faciəyə bərabərdir.
  Bu povest əsl Türk povestidir.Türklərin və dünyanın Türkləri tanıması üçün oxuması lazım olan bir povestdir.Povest özü adamı ovsunlayır.
  Küləyin Boz Qurda mane olması,anasının Boz Qurdun ruhuna qarışması...
  Kitabda  elə fəlsəfi sözlər var ki,bunu kamillər bilə bilər,yalnız kamillər.Kamil şəxsiyyətlərdən biri də Əli Rza müəllimdir.Onun ayrıca yazılmamış kamillik dastanı var.Yalan olmasın,birnəfəsə nə dedisə,o kitablıq sözdür.Necə deyərlər,”Bir Quranlıq Söz”.Quran heç zaman başınız üstündən əskik olmasın,Ustad!
  Əli Rza Ustad o qədər enerjilidir ki...23 ilə 43 kitab sığdırıb.Bir neçəsi bir-biri ilə yaşıddır,eyni ildə çap edilib.Bu da yazıçının 12 ayda neçə-neçə kitablara sərf olunan,bitməyən,lakin  haldan-hala keçən enerjisindən xəbər verir.Çünki,enerji bitmir,haldan-hala keçir.Enerji tükənmir!İnsan bir ildə min kitab yazmağa,min bir kitab oxumağa qadirdir,təki enerjisi olsun.
  Əli Rza Xələflinin "Üçüncü dünyanın qorxusu”romanı var.Burada əsas qəhrəman Kişi və Qadındır,onlar sevmək istəmirlər,lakin sevirlər və düz edib bəyənmədikləri "birinci dünyadan” çıxmaq istəyirlər.Lakin,’’üçüncü dünyaya’’ getmək üçün nə cür zəhmətlərə qatlaşdıqları halda körpüdə fikirlərini dəyişdirirlər.Çünki,psixoloji əziyyət çəkirlər-sevgi əziyyəti...
  Mən Ustadın Şəhriyara nəzirə olaraq(bəlkə də nəzirə deyil,ancaq mənim üçün nəzirədir)yazdığı "Bir Xələfli Var İmiş”poemasını oxumadım,lakin,təhlilini oxuduğum üçün çoxlu biliyə vardım.Adamın qəlb tellərinə toxunan,ürəyini sızladan,çıxarıb oda atan bilirsinizmi nə oldu?Əli Rza Xələflinin Yurdu Xələfli əlindən alınan vaxtda,Yurdu Azərbaycan var,lakin,Şəhriyar yurdunu görmür.Cənubi Azərbaycan onun üçün farslaşdırılıb.Ustad özünü Vətənində hiss etmir.Onun ağrısı ona görə də daha çox ürək qovurandır.
  Şəhriyara min alqış düşür,mininci alqış Fars Azərbaycanında dilini unutmaması,Heydər Babasını unutmamasıdır.Əli Rza Xələfliyə də min alqış düşür,mininci alqış ona görə düşür ki,bəzi vətəndaşlar vətənə daş atır,lakin,Xələfli heç vaxt Qarabağını unutmur,Qarabağ üçün canını fəda etməyə hazırdır.Bunu təkcə mən demirəm.
  XUDA da sizə AFƏRİN deyir,USTAD!
  Həkim Qənini 7 yaşımdan tanıyıram.Uzunömürlüdür,lakin,əsərləri haqqında tam məlumatım yoxdur.
  İnşəAllah onun da bir kitabını oxuyub tamam-kamal olar və bir publisistik yazı da Həkim Qəniyə yazaram.
  Bu bəndlə mən düşündüm və "Xuda Sizə Afərin deyir”cümləsini yoğurub bişirdim:
  EY HƏKİM,QƏNİSƏN,DÜNYA BAZARDI,
  DİZİNDƏN AŞAĞI TAMAH ÜMMANI.
  BEHİŞTİ-ƏLANI SƏNƏ YAZARDI,
  QALSAYDI TANRININ BİRCƏ GÜMANI.
  ‘’Əli Rza Xələfli-65’’ kitabında məqalələr şeirlər təzə deyil.Məhəbbət Nizamın bu şeiri 2009-cu ildə,hələ ‘’Əli Rza Xələfli-60’’ çap edilməyəndə yazılıb(bu şeirdə Əli Rza ustadın kitab adları çoxluq təşkil edir):
  "Üçüncü dünyanın qorxusu”başda,
  "Yaddaşa aparan yollar”təlaşda,
  Düşmən Qarabağda gəzirsə qaşda,
  Belə gündə yatmaz heç ər,Xələfli
  Bu bəndi əzbərləmişəm:
  MƏHƏBBƏTƏM,anla məni,duy məni,
  Zurna ki yox,oynadarmı züy məni,
  Tərifə tut,gecə-gündüz öy məni,
  AY XƏLƏFLİ,öyüləndə gələcəm.
   2009
  Məhəbbət Nizam,şair.
  ‘’Əli Rza Xələfli-65’’ kitabını bitirən kimi "Meyar” adlı kitabı ilə maraqlandım.İlk səhifələrində heyrət məni bürüdü.15-ci səhifədəki şəkildəki kim idi?Rəsulzadənin şair dediyi,tanınmayan,müəmma olan,İstiqlal sevdası üçün yanan şairlərdən ikincisi(birinci Əhməd Cavaddır,O,Dövlət Himnimizin müəllifidir),ƏMİN ABİD GÜLTƏKİNDİR!!!Çox sevindim və doğulduğum ildə çap edilmiş bu kitabın həmin səhifəsini az qala birnəfəsəoxudum.Mən bu məqaləyə öz fikrimi və "Azərbaycan İstiqlalına” adlı şeirimdən bir parçanı əlavə etmək istəyərdim:
  Mən Əmin Abid Güntəkini Hüseyn Cavidlə qarşılaşdırıram.Hər ikisi Türkçülük və İstiqlaliyyət sevdalısıdırlar.Həmçinin Türkiyədə təhsil almışdırlar.Əmin Abid Güntəkin ölməz Füzulinin "Söhbətül-əsmar” əsərini ortaya çıxarmışdır.M.Ə.Rəsulzadənin 28 may 1953-cü ildə radioda söylədiyi nitqdə Əmin Abid Güntəkinin "Azərbaycan İstiqlalına” adlı şeirindən bir parça söyləmişdir.Mən də həmin şeirə qulaq asdım və eyniadlı şeirimi yazdım.Şeirdən bir parça nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm:
   
  Yaxşı deyib Gültəkin: "Yıxdıq yüksələn xaçı"
  Gəldi böyük istiqlal,ölkədə kəsdik yası.
  Dirçəldi millətimiz,güldü həm əhalimiz
  Federativ dövlətə,qalib gəldik onda biz.
   
  Əli Rza Xələflini Mikayıl Müşfiqə bənzədirlər. Ancaq mən Əli Rza Xələflini heç kimə bənzətmirəm.Çünki hamı özü olmalıdır.Əli Rza Xələfli Mikayıl Müşfiqə bənzəmir, lakin onun yolunu davam edir.Mən Əli Rza Xələflidə Şəhriyar kimi həsrət,Müşfiq kimi sevgi,Əmin Abid kimi azadlıq odu və Hüseyn Kürdoğlu kimi söz əkinçiliyi görürəm.Ustadın mənə etdiyi bütün yaxşılıqlarına görə,mənə bağışladığı Xəzinə olan çoxlu sayda kitablarına görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
  66 ildir yanan Odun-ocağın işığının sönməz olmasını arzulayıram.
   
  SEVİNDİK NƏSİBOĞLU.
  Gənc yazar,Həqiqət Tarixi   Araşdırmalar İctimai Birliyinin  Gənc İstedad fəxri diplomçusu.
  23.08.2019.
  Odun ,Ocağin İşiği-‘’Əli Rza Xələfli-65’’-Sevindik Nəsiboğlu yazır...скачать dle 10.6фильмы бесплатно

  Oxunub : 355


  Digər Xəbərlər
  Gündəm
  İdman Xəbərləri
  Şou-Biznes
  Facebook Səhifəmiz
  İçxəbərlər.info © 2015 - Bütün Hüquqlar Qorunur. Saytdan götürülən bütün materiallara istinad vacibdir.
  SON XƏBƏRLƏR LENTİ:
  Luna qalmaqallı çıxışları ilə gündəmdə- "Səviyyəli şəkildə..."-EKSKLUZİV (Video) Mingəçevir xəstəxanasında 6 yaşlı uşaq öldü Bakının işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib Prezident Bakı məktəbində - Fotolar Qənirə Paşayeva: "Fiziki imkanları məhdud insanlarımızın uğurlar qazanmasına hamımız daha çox dəstək olmalıyıq" Putin Həbiblə görüşdü - VİDEO Elinaya görə 100 min təzminat çox azdır - Ekspert Şirvan sakini turşudan zəhərləndi Azərbaycanda uşaqpulu necə və kimlərə verilsin?.. Ekspertdən TƏKLİF Mirşahin Sərdar Cəlaloğluna qardaşını xatırlatdı Bakıda 43 yaşlı kişini avtomobil vurdu Nəsimiyə həsr olunan beynəlxalq elmi konfrans olacaq Bakıda binadan düşən iri şüşə parçası 2 nəfərə xəsarət yetirib - VİDEO Məktəb direktor və müavinlərinin maaşı artdı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Məişət zorakılığı” mövzusunda tədbir keçiriləcək Q.Paşayeva İbtidai Sinif Müəllimlərinin 2-ci Təhsil Forumunda çıxış edib və çağırış edib. Bakıda 26 yaşlı kişi bıçaqlandı Limon suyuna sarımsaq atanda baxın nə olur! Təsiri inanılmaz Q.Paşayeva gənclərmizi, Qarabağ həqiqətlərini dərindən öyrənməyə və təbliğ etməyə çağırıb Bakıda təcili yardım maşını ilə mebel daşındı - VİDEO Uşaq pulu bərpa olunacaq? - Əli Əhmədovdan açıqlama Leyla Əliyeva xaricdə magistr təhsili alacaq gənclərlə görüşdü - Foto Şəmkirdə avtobus yük maşını ilə toqquşdu: ölən və yaralananların adları - YENİLƏNİB + FOTO Bakıda maşın 39 yaşlı kişini vurub xəstəxanalıq etdi Yaponiya rəsmisi: Azərbaycanla əməkdaşlığın dərinləşməsində maraqlıyıq Qasırğa qurbanlarının sayı daha da artdı - Video Alimlərdən qazlı içkilərlə bağlı ölüm xəbərdarlığı: gündə bir stəkan içirsinizsə... Boris Conson: "Britaniyanın 31 oktyabrda AB-ni tərk etməsi üçün əlimdən gələni edəcəm" Rusiyada hərbi helikopter qəzaya uğradı - Video Q.Paşayeva tələbə adını qazanan gənclərə çağırış edib Qorxudan ürək partlaya bilərmi? - Tibbi izahı Manatın məzənnəsi dəyişmədi Bakıda küçədən kişi meyiti tapılıb Bu gün bu rayonlarda qaz təchizatı dayandırılacaq - XƏBƏRDARLIQ Amerika çempionatında gözəl qol vuruldu Cəfər Cabbarlı 120 yubileyi münasibətilə kitab təqdimat mərasimi keçirildi Kartofu qızardarkən xərçəng törədən maddə yaranır — Düzgün bişirilmə qaydası Leyla Əliyeva Üzüm və Şərab Festivalında - Fotolar “Nar” bölgələri yüksək keyfiyyətli internetlə təmin etməyə davam edir Rusiyalı ekspert: Tarixi yenidən yazmaq cəhdi heç vaxt yaxşı nəticələnməyib Ağsuda dağlıq ərazidə yanğın başladı, əraziyə helikopter cəlb edildi MiQ-29-un qalıqları necə tapıldı? - General danışdı İrəvan Bakıya seçim qoymur: Savaş... - Ekspert Azərbaycan səmasında "uçan boşqab" - Şok Video “Tarixə adını yazan Qadınlar” kitabının Tovuzda imza günü keçirilib “Nar” 4G istifadəçilərinin sayı 2 dəfə artdı Mingəçevir İES-də bədbəxt hadisə: fəhlə yanaraq öldü Azərbaycanda benzinlə bağlı qərarda dəyişiklik Azərbaycanda toyda KÜTLƏVİ ZƏHƏRLƏNMƏ: 21 nəfər... Rəsmi Bakıdan Mnatsakanyanın çıxışına sərt reaksiya: Vəziyyətin gərginləşməsini istəyirlər?! Bakıda güclü yanğın başladı – VİDEO Ağsuda yenidən yanğın başladı Mehriban Əliyevanın doğum günüdür Sumqayıtda iki qrup arasında kütləvi DAVA Evi təmir etmək istədi, elektrik cərəyanı vurdu 98 yaşlı qadın yıxılaraq xəstəxanalıq oldu Türkiyədə 30 nəfər qidadan zəhərlənib Odun ,Ocağin İşiği-‘’Əli Rza Xələfli-65’’-Sevindik Nəsiboğlu yazır... BMT-dən ŞOK SƏNƏD - Dağlıq Qarabağ müstəqil respublika kimi təqdim olundu - FOTOFAKT Gəncədə 75 yaşlı qadın hovuzda boğulub Putin İlham Əliyevi parada dəvət etdi Azərbaycanda 4 bal zəlzələ olub Bakıda ilk: Akrobatika üzrə dünya çempionatı keçiriləcək Taxta bazarındakı yanğından geriyə qalanlar - FOTO/VİDEO Azərbaycanda istilik təchizatı sisteminin səmərəliliyinin artırılması mövzusunda İşçi Qrupunun iclası keçirilib Nazirlikdən "İşsizin DOSTU" proqramı ilə bağlı AÇIQLAMA ATƏT: XİN başçıları həmsədrlərin himayəsi altında yaxın vaxtlarda görüşmək barədə razılığa gəlib Bakıda “Range Rover” parka belə girdi - VİDEO ABŞ-dan Çinə qarşı sərt - Bəyanat “Nar”-ın abunəçi bazası sürətlə artmaqdadır Əslində “Relax”da insdentə səbəb nə olub?- “Söyüş” Faciə!-Uşağı vurub qaçdı, başqası xəstəxanaya apararkən qəzaya düşdü - İkisi də öldü İsrail ordusu yanlışlıqla öz təyyarəsinə atəş açdı “İnanırdıq ki, Rəşad qayıdacaq” - Həyat yoldaşı+Foto Yer kürəsi boyda yeni planet tapıldı Millət vəkili Q.Paşayeva bir sıra xarici ölkələrin fəal təşkilatları, QHT və KİV rəhbərləri ilə Azərbaycan həqiqətlərindən danışıb Pilotumuz son mənzilə belə yola salındı - FOTOLAR Leyla Əliyeva müalicə olunan uşaqlarla görüşdü - Foto Son uçuşları cənnət olan pilotlarımız... - Fotolar Rəşad Atakişiyevin nəşi tapıldı - Yenilənib Vaxtı keçmiş qəndləri yenidən emal edən sex bağlandı - FOTO Qəzaya uğrayan MiQ-29 təyyarəsinin “qara qutusu” tapılıb Azərbaycanlı aktyor beyin insultu keçirdi Millət vəkili Q.Paşayeva Ümumdünya Qadın Sammitinin prezidenti İrene Natividadla görüşüb, Azərbaycanla bağlı geniş məlumatlar verib "Sizi Tanıyaq" layihəsinin Sezon Final çəkilişi baş tutdu-Video İqbal Məmmədov "Relax”dakı davadan DANIŞDI 19 avqust - Beynəlxalq Humanitar Yardım Günüdür Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında ilk turun son oyunu keçiriləcək Ürək xəstəliklərinin səbəbi bəlli oldu Daha bir ölkədə milyonlarla müsəlman üçün həbs düşərgələri qurulacaq- SOS!..-FOTOLAR “Bu kimi xəbərlər gülüş doğurur” - Müdafiə Nazirliyi Şirvanda binanın eyvanı uçub, 1 nəfər xəsarət alıb - FOTO Bərdədə bir ailənin 3 üzvü dəm qazından zəhərlənib Yanğınsöndürənlər huşunu itirmiş ev sahibini xilas ediblər Göyçayda toy karvanında baş verən qəzanın videosu yayıldı - YENİLƏNİB + FOTO\VİDEO Asfaltı mavi rəngə boyadılar - Maraqlı təcrübə Daha bir sex bağlandı: təbii adı ilə quru süddən istifadə edirdilər - FOTO Sentyabrın 1-dən kimlərin əmək haqqı və pensiyası nə qədər artacaq? – VİDEO Göyçay, Ucar və Zərdabda qaz olmayacaq Otel yandı – AZI 8 NƏFƏR ÖLDÜ… – FOTO
  File engine/metagen.php not found.