Odun ,Ocağin İşiği-‘’Əli Rza Xələfli-65’’-Sevindik Nəsiboğlu yazır...

  Odun ,Ocağin İşiği-‘’Əli Rza Xələfli-65’’-Sevindik Nəsiboğlu yazır...


  Məqaləmə müəllifin üç kitabının adı ilə başlamağım təsadüfi deyildir.

  Çünki məqalə bu kitabların müəllifi haqqındadır və onun xarakterinə, yaradıcılığına yaraşan bir məqalə adı olaraq onun yaradıcılığını təmsil edən üç adı seçdim.Məqalənin adı oldu "Odun,ocağın işığı”.
  Mən Əli Rza Xələflini ilk dəfə 2017-ci ilin sonlarında Həqiqət Tarixi Araşdırmalar İB-in sədri Əlövsət Qasımov mənə ‘‘Gənc istedad’’ fəxri diplomunu təqdim edərkən gördüm.Orada hamıya söz verildi.Ən əhatəli danışan isə Əli Rza müəllim oldu.Bu da ensiklopedik biliyə malik olmaqdır,bu da dərin yaddaşdır.Hikmətli sözlərlə dolu bir çıxış idi...Mən onun çıxışını bəyəndim.Yadımda onun çıxışından ixtisarla bunlar qalıb:
  -Bir gün yol ilə gedirdim.Yanımda da ədəbiyyatçı dostlar.Mən göyə baxmaq istədim.Göyə baxarkən gözlərimə inana bilmirdim.Səma Azərbaycan bayrağının rənglərində idi.
  Bəlkə də,bu Səma şairi Hüseyn Cavidin duası idi...Onun duası qəbul olmuşdu...
  Bu sözləri də yadımda saxlamışam:
  -Mən nəvələrimə A ilə başlayan və dörd hərfli Türk adları qoymuşam.
  Hamısı qədim türk adlarıdır...Amur. Aral, Aray, Amin, Alur, Alsu, Acay, Yeni nəsil də bu adları qoya bilər.
  Mən dünən ‘‘Əli Rza Xələfli-65’’ kitabındakı Əkinçiyəm əsərini oxuyarkən eyni sözlərə rast gəldim.Onu da yazmaqda fayda var:
  -Mənim bir missiyam da var.Ad əkirəm.Yıpranmış,mənən köhnəlmiş,insanın köləliyini qulluğunu təlqin edən,aşılayan adların əvəzinə,qədim,qədim olduğu qədər də yeni adlar əkirəm.Arac,Amac,
  Aman,Açar,Alac...Dilimizin türk əsilli sözləridir.Bu sözlərdən yeni nəsillər də istifadə edə bilər.(‘‘Əli Rza Xələfli-65’’ Əkinçiyəm səh.358)
  Sonradan əlaqələrimiz möhkəmləndi,Əli Rza müəllim sosial şəbəkələrdən məni izləyir,şərh yazırdı.Milli Kitabxanada mənim iki şeir kitabımın-Dünyamsan Azərbaycan və Hərdən uçmaq istəyirəm adlı şeir kitablarının təqdimatı mərasimində nəvəsi Qardaşım Alur Cəbrayılzadə ilə iştirak etmişdi.Əli Rza Xələfli və Alur Cəbrayılzadə çox əla çıxış edib mənə uğurlar arzuladılar. Əli Rza müəllim Aluru dəvət etdiyimi yüksək qiymətləndirmişdi.Dəvəti qəbul ediyi üçün Əli Rza Ustada və qardaşım Alur Cəbrayılzadəyə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.
  Təqdimat mərasimindən əvvəl Milli Kitabxanada Əli Rza müəllim məni və Alur qardaşımı direktor Kərim Tahirovun otağına apardı.Otaqda təqdimat mərasimində iştirak edəcək bir neçə ədəbiyyatçılar var idi.Sonradan Atam da gəldi.Mən danışanlara qulaq asırdım.Onlar məni tənqid edir,tərif edir və mənə tövsiyə verirdilər.Lakin,Əli Rza müəllim məni tənqid etmədi,mənə tövsiyə verdi və bir məsələyə də baş çəkdi.
  Ona mən ‘‘Əli Rza Xələfli-65’’ kitabında,’’Əkinçiyəm’’ məqaləsində rast gəldim.Orada ustad belə yazır:
  -30 ildir Aşıq Ələsgərin məşhur ‘’Dağlar’’ qoşmasındakı ‘’aralı’’ sözünün düzgün qafiyə olmadığını sübut etsək də,inanmırdılar.Çünki,yaddaşdan itən ‘’alalı’’-fərqli sözünü dil az qala,çıxdaş etmişdi(düzdür,Əli Rza müəllim alalı sözünü kim eşidib deyə soruşanda çox adam bunu bilmədi,düzü məndə bilmirdim,ilk dəfə eşidirdim.).M.Hüseynov bunu Əli Rza müəllimin ‘’alalı sözü ilə bağlı mübarizəsi’’ adlandırır.
  Əslində belə olmalıdır:
  -Bahar fəsli,yaz ayları gələndə,
  Süsənli,sünbüllü,lalalı dağlar.
  Yoxsulu,ərbabı,şahı,gədanı,
  Tutmaz bir-birindən alalı dağlar.
  Əli Rza müəllim Səməd Vurğunun Dədə Şəmşirə yazdığı məktubda ‘’Ceyran bulağından qızlar içəndə’’ misrasında da səhv tapıb.Əslində,belə olmalıdır:
  -Aşıq Şəmşir,Dəlidağdan keçəndə,
  Kəklikli qayadan xəbər al məni.
  Ceyran bulağında qızlar içində,
  Saz tutub,söz qoşub yada sal məni.
  (‘’Əli Rza Xələfli-65’’,’’Əkinçiyəm’’ səh.158.)
  Mənim gördüyüm bir Əli Rza Xələfli kitabı var-‘’Od’’.(Adı bəyəndiyim üçün məqalənin adını ‘’Odun-ocağın işığı’’ qoydum.)
  Bu həmin oddur ki,onun pis mənası da var,yaxşı mənası da var.
  Pis mənası odur ki,müharibədə,qanlı-qadalı günlərdə nələri yandırmır ki...adamları,evləri,orduları,ordugahları,qərarları,qərargahları,xanları,xanəgahları...Bir də...Sözümüzün canını da yandırır...Bir kövrək ürəyə təsir eləyən şeylərdən biri də budur-Şairin göz görə-görə yazılarının yandırılması...
  Bir rəssamın da rəsmi yandırılmışdı.Adı Ələkbər Rzaquliyev idi.
  Üç dəfə-tam iyirmi beş il sürgündə olub.Yandırılıb rəsmləri.Stalinin öldüyü vaxtı elə sevinib ki...
  Ondan iyirmi il sonra haqqın rəhmətinə qovuşub.
  Nəysə,sözü dəyişdirməyək.
  Səhhətin yazıları 1918-ci ildə,Məhəmməd Hadinin yazıları 1920-ci ildə,
  Cavidin,Cavadın,Müşfiqin yazıları 1937-ci ildə...Bilirsiniz,düzü,mənim atam da şeir yazırdı.Onun da yazıları 1993-cü ildə...Yandırılıb...
  Nə yaxşı ki,bu siyahıda Əli Rza Xələflinin yazılarını görmürəm,heç İnşəAllah görmərik də.Xələflinin yazıları yox,daha çox ürəyi yanıb Qarabağ üçün,Xələfli üçün...Mən Xocavənd həsrətinə,Əli Rza Müəllim də Cəbrayıl həsrətinə,hamımız Qarabağ həsrətinə həsrət qalaydıq kaş...
  Daha bədbin notlara toxunmaq istəmirəm.Nikbinliyə keçmək istəyirəm.
  Bu Odun yaxşı tərəfi ondadır ki,şənliklərdə istifadə olunur.Novruz bayramında,əsas şənliklərdədə,çərşənbələrdə od-ocaq qalayarıq.Və odun üstündən tullanıb deyirik,gülürük.Bir gülüş yaranır üzümüzdə.Qurban bayramında süfrələr hazırlanır,qonaqlar gəlir,od-ocaq yenə qalanır,Qurban əti bişirilir,yenə deyilir,gülünür.Hər şey yaxşı olacaq ümidiylə Bakının Qarabağa gedən tərəfinə baxmaq istəyirik,baxırıq və deyirik ki,həmin bayramlar Qarabağda da keçiriləcək.
  OD-2013-cü ildə,müəllifin 60 illiyində işıq üzü görən bir romandır,bir kitabdır.Mən o illərdə hələ ilk əsərimi-‘’Gülnaz və Əli’’-ni yazırdım.’’Od’’ kitabını oxumamışam,lakin,bu istinaddan sonra mən ‘’Od’’ kitabını sevə-sevə oxumaq istəyərəm:(ixtisarla)
  -Xələfli həm də Od kimi oxunaqlı romanın müəllifidir.Yarı tarixi,yarı mifik hadisələr üzərində yazılmış bu romanda müəllif insan taleyini psixoloji müstəvidə izləyərək ümumbəşəri problemlər barədə düşüncələriylə oxucusunu gələcək zaman haqqında düşünməyə çağırır.
  Müəllif tarixi məlumat verməyib,əksinə,dünyamızda baş verən həm ciddi hadisələr barədə,həm də onların çıxış yolu haqqında düşünməyi oxucuya tövsiyə edir.(‘’Əli Rza Xələfli-65’’,İslam Kərimli-‘’Şair-Vətəndaş’’ səh 202-203.)
  Əli Rza Xələfli və onun kimi insanlar söz etalonu,ensiklopediya,estetik-etik dəyərlərə malik olan,sözündə dəqiq,ciddi,Vətənpərvər,Vətən və maarrif üçün özünü şam kimi əridən,dəyərli oxucularına qiymət və hikmət verən hörmətli şəxsiyyətdir.
  Mənim sinif yoldaşlarımın demək olar ki ikisi-üçü ola ki,Azərbaycan ədəbiyyatı ilə maraqlana.Maraqlanana isə birtəhər baxırlar,elə baxırlar ki,guya,bəsit kitab oxuyur.Bu kitab bəsit olsa da,olmasa da,dünya ədəbiyyatı ondan da bəsit olacaq.Hansı hikmət verər,Əli Rza Xələflinin ‘’Od’’ romanı,yoxsa,tamamilə fantastik ‘’Piter Pen’’ romanı?Düzdür,Frans Kafkanın ‘’Çevrilmə’’ əsəri də tamamilə fantastikdir.Orada insan böcəyə çevrilir,lakin,maraqlıdır,bunu isə uşaqlar oxumurlar. Mən sinif yoldaşlarıma Əhməd Cavad desəm, bəlkə də onlar Əhməd Cavadı 5-ci sinifdə bilərlər. Lakin, fantastik bir roman desəm, deyərlər ki, mən bu kitabı 6 yaşımda oxumuşam. Azərbaycan ədəbiyyatı 5-ci sinifdə, dünya ədəbiyyatı isə 6 yaşda oxunsun. Belə şey olmaz. İnsan əvvəlcə,öz yurdunun,sonra isə başqa yurdların ədəbiyyatını kökündən bilməlidir.Mən Alurun hərəkətini alqışlayıram.O,birinci başlayır öz yurdunun fenomeni olan Əli Rza babasının kitablarından...Belə də olmalıdır.Bu kitablarda fayda var.
  Bu kitablar olmasa,bəlkə də,Azərbaycanı kamil bilmək olmaz.
  Məndə dünya ədəbiyyatı oxuyuram, lakin, birinci sinifdə müəlliməmdən soruşduğum ilkin sual ‘’Cəfər Cabbarlı neçənci ildə vəfat edib?’’olmuşdur.
  Mən "Əli Rza Xələfli-65” kitabını oxuyub bitirdim.Tam yeddi günə.Yeddinci gündə bitirdim və bu məqaləni ‘’Əli Rza Xələfli-65’’-ə istinadən yazıram.
  Bu kitabda beş ilin hesabatı məqalələrlə,şeirlərlə verilib.Məqalələr təhlildir.Mən də təhlil edən məqalələri təhlil etmək istəyirəm.Təbii ki bir neçəsini.
  Qəhrəman olmaq şərəfdir.Qəhrəmandan yazmaq şərəfdir.Qəhrəman böyütmək şərəfdir.Qəhrəmanın yaxını olmaq şərəfdir.Bu şərəfə Şəhidimiz Ceyhun Orucəliyev və Qafur Məmmədov başda olmaqla bütün Şəhidlərimiz,həmin Şəhidlərdən Qafur Məmmədovun yaxını olan Tamilla Məmmədova və Şəhidlərdən biri olan Ceyhun Orucəliyevdən yazan Əli Rza Xələfli layiqdir.Tamilla Məmmədovanın məqaləsindən bu qənaətə gəldim.
  ‘’Qiyamətdən bir gün əvvəl’’ kitabını təhlil edən ‘’Əli Rza Xələfli fakturası’’ məqaləsini təhlil etməyi şərəf bilirəm.’’Qiyamətdən bir gün əvvəl’’povesti bəli,qəlibinə sığmır.Ancaq onu oxumağın kifayət qədər çox faydası var.
  Birinci başlamaq istəyirəm Göydəmir Ürgədən.Qəlibinə sığmayan tərzdə faciələşdirilmişdir,bu da yaxşıdır.Çünki,uşaq sarsıntısı ən azı faciəyə bərabərdir.
  Bu povest əsl Türk povestidir.Türklərin və dünyanın Türkləri tanıması üçün oxuması lazım olan bir povestdir.Povest özü adamı ovsunlayır.
  Küləyin Boz Qurda mane olması,anasının Boz Qurdun ruhuna qarışması...
  Kitabda  elə fəlsəfi sözlər var ki,bunu kamillər bilə bilər,yalnız kamillər.Kamil şəxsiyyətlərdən biri də Əli Rza müəllimdir.Onun ayrıca yazılmamış kamillik dastanı var.Yalan olmasın,birnəfəsə nə dedisə,o kitablıq sözdür.Necə deyərlər,”Bir Quranlıq Söz”.Quran heç zaman başınız üstündən əskik olmasın,Ustad!
  Əli Rza Ustad o qədər enerjilidir ki...23 ilə 43 kitab sığdırıb.Bir neçəsi bir-biri ilə yaşıddır,eyni ildə çap edilib.Bu da yazıçının 12 ayda neçə-neçə kitablara sərf olunan,bitməyən,lakin  haldan-hala keçən enerjisindən xəbər verir.Çünki,enerji bitmir,haldan-hala keçir.Enerji tükənmir!İnsan bir ildə min kitab yazmağa,min bir kitab oxumağa qadirdir,təki enerjisi olsun.
  Əli Rza Xələflinin "Üçüncü dünyanın qorxusu”romanı var.Burada əsas qəhrəman Kişi və Qadındır,onlar sevmək istəmirlər,lakin sevirlər və düz edib bəyənmədikləri "birinci dünyadan” çıxmaq istəyirlər.Lakin,’’üçüncü dünyaya’’ getmək üçün nə cür zəhmətlərə qatlaşdıqları halda körpüdə fikirlərini dəyişdirirlər.Çünki,psixoloji əziyyət çəkirlər-sevgi əziyyəti...
  Mən Ustadın Şəhriyara nəzirə olaraq(bəlkə də nəzirə deyil,ancaq mənim üçün nəzirədir)yazdığı "Bir Xələfli Var İmiş”poemasını oxumadım,lakin,təhlilini oxuduğum üçün çoxlu biliyə vardım.Adamın qəlb tellərinə toxunan,ürəyini sızladan,çıxarıb oda atan bilirsinizmi nə oldu?Əli Rza Xələflinin Yurdu Xələfli əlindən alınan vaxtda,Yurdu Azərbaycan var,lakin,Şəhriyar yurdunu görmür.Cənubi Azərbaycan onun üçün farslaşdırılıb.Ustad özünü Vətənində hiss etmir.Onun ağrısı ona görə də daha çox ürək qovurandır.
  Şəhriyara min alqış düşür,mininci alqış Fars Azərbaycanında dilini unutmaması,Heydər Babasını unutmamasıdır.Əli Rza Xələfliyə də min alqış düşür,mininci alqış ona görə düşür ki,bəzi vətəndaşlar vətənə daş atır,lakin,Xələfli heç vaxt Qarabağını unutmur,Qarabağ üçün canını fəda etməyə hazırdır.Bunu təkcə mən demirəm.
  XUDA da sizə AFƏRİN deyir,USTAD!
  Həkim Qənini 7 yaşımdan tanıyıram.Uzunömürlüdür,lakin,əsərləri haqqında tam məlumatım yoxdur.
  İnşəAllah onun da bir kitabını oxuyub tamam-kamal olar və bir publisistik yazı da Həkim Qəniyə yazaram.
  Bu bəndlə mən düşündüm və "Xuda Sizə Afərin deyir”cümləsini yoğurub bişirdim:
  EY HƏKİM,QƏNİSƏN,DÜNYA BAZARDI,
  DİZİNDƏN AŞAĞI TAMAH ÜMMANI.
  BEHİŞTİ-ƏLANI SƏNƏ YAZARDI,
  QALSAYDI TANRININ BİRCƏ GÜMANI.
  ‘’Əli Rza Xələfli-65’’ kitabında məqalələr şeirlər təzə deyil.Məhəbbət Nizamın bu şeiri 2009-cu ildə,hələ ‘’Əli Rza Xələfli-60’’ çap edilməyəndə yazılıb(bu şeirdə Əli Rza ustadın kitab adları çoxluq təşkil edir):
  "Üçüncü dünyanın qorxusu”başda,
  "Yaddaşa aparan yollar”təlaşda,
  Düşmən Qarabağda gəzirsə qaşda,
  Belə gündə yatmaz heç ər,Xələfli
  Bu bəndi əzbərləmişəm:
  MƏHƏBBƏTƏM,anla məni,duy məni,
  Zurna ki yox,oynadarmı züy məni,
  Tərifə tut,gecə-gündüz öy məni,
  AY XƏLƏFLİ,öyüləndə gələcəm.
   2009
  Məhəbbət Nizam,şair.
  ‘’Əli Rza Xələfli-65’’ kitabını bitirən kimi "Meyar” adlı kitabı ilə maraqlandım.İlk səhifələrində heyrət məni bürüdü.15-ci səhifədəki şəkildəki kim idi?Rəsulzadənin şair dediyi,tanınmayan,müəmma olan,İstiqlal sevdası üçün yanan şairlərdən ikincisi(birinci Əhməd Cavaddır,O,Dövlət Himnimizin müəllifidir),ƏMİN ABİD GÜLTƏKİNDİR!!!Çox sevindim və doğulduğum ildə çap edilmiş bu kitabın həmin səhifəsini az qala birnəfəsəoxudum.Mən bu məqaləyə öz fikrimi və "Azərbaycan İstiqlalına” adlı şeirimdən bir parçanı əlavə etmək istəyərdim:
  Mən Əmin Abid Güntəkini Hüseyn Cavidlə qarşılaşdırıram.Hər ikisi Türkçülük və İstiqlaliyyət sevdalısıdırlar.Həmçinin Türkiyədə təhsil almışdırlar.Əmin Abid Güntəkin ölməz Füzulinin "Söhbətül-əsmar” əsərini ortaya çıxarmışdır.M.Ə.Rəsulzadənin 28 may 1953-cü ildə radioda söylədiyi nitqdə Əmin Abid Güntəkinin "Azərbaycan İstiqlalına” adlı şeirindən bir parça söyləmişdir.Mən də həmin şeirə qulaq asdım və eyniadlı şeirimi yazdım.Şeirdən bir parça nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm:
   
  Yaxşı deyib Gültəkin: "Yıxdıq yüksələn xaçı"
  Gəldi böyük istiqlal,ölkədə kəsdik yası.
  Dirçəldi millətimiz,güldü həm əhalimiz
  Federativ dövlətə,qalib gəldik onda biz.
   
  Əli Rza Xələflini Mikayıl Müşfiqə bənzədirlər. Ancaq mən Əli Rza Xələflini heç kimə bənzətmirəm.Çünki hamı özü olmalıdır.Əli Rza Xələfli Mikayıl Müşfiqə bənzəmir, lakin onun yolunu davam edir.Mən Əli Rza Xələflidə Şəhriyar kimi həsrət,Müşfiq kimi sevgi,Əmin Abid kimi azadlıq odu və Hüseyn Kürdoğlu kimi söz əkinçiliyi görürəm.Ustadın mənə etdiyi bütün yaxşılıqlarına görə,mənə bağışladığı Xəzinə olan çoxlu sayda kitablarına görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
  66 ildir yanan Odun-ocağın işığının sönməz olmasını arzulayıram.
   
  SEVİNDİK NƏSİBOĞLU.
  Gənc yazar,Həqiqət Tarixi   Araşdırmalar İctimai Birliyinin  Gənc İstedad fəxri diplomçusu.
  23.08.2019.
  Odun ,Ocağin İşiği-‘’Əli Rza Xələfli-65’’-Sevindik Nəsiboğlu yazır...скачать dle 10.6фильмы бесплатно

  Oxunub : 536


  Digər Xəbərlər
  Gündəm
  İdman Xəbərləri
  Şou-Biznes
  Facebook Səhifəmiz
  İçxəbərlər.info © 2015 - Bütün Hüquqlar Qorunur. Saytdan götürülən bütün materiallara istinad vacibdir.
  SON XƏBƏRLƏR LENTİ:
  Tiflisdə genişmiqyaslı mitinq: Parlament mühasirəyə alındı Məşhur aparıcı televiziyadan getdi — VİDEO Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə daha bir həyət abadlaşdırıldı - FOTO Fransada zəlzələ: 30 ev tamamilə dağıldı - Video Mehriban Əliyevadan Azərbaycan xalqına təbrik Moskvadan Bakının notasına cavab: Hər hansı görüş olmayıb Abşeronda 10 minə yaxın insanın iştirakı ilə Dövlət Bayrağı Günü qeyd edildi Sevindik Nəsiboğlu görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyevanın 80 illik yubileyinə şeir həsr etdi-Video Məşhurlar ağır vəziyyətdə niyə Türkiyəyə göndərilir? Ağ Şəhər genişlənməli, şəhər boşaldılmalıdır – Təklif KÜRDƏMİRDƏ OĞURLUQ EDƏN “ZOBU” LƏQƏBLİ ŞƏXS SAXLANILIB "Rəngli dünya yaradaq" layihəsinin yekun sərgisi Maştağa Mədəniyyət Evində keçirildi. Oqtay Gülalıyev Türkiyəyə özəl təyyarə ilə aparılacaq - Mehriban Əliyevadan tapşırıq Müsabiqəyə qoşul və Nar Festivalında iştirak et! "Çıxış Yolu"nun daha bir uğuru: Möhtəşəm Xeyriyyə toyu baş tutdu-Fotolar İşçi uçan evin altında qaldı - Dəhşətli anların VİDEOSU “Binə” ticarət mərkəzi su altında qaldı - FOTOLAR Tanınmış, araşdırmaçı jurnalist Qafar Çaxmaqlı Ankarada tədbir keçirib “Nar” gənclərə uğurlu karyera qurmaları üçün fürsət yaratdı "ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının bu qətnaməsi açıq siyasi xarakter daşıyır!"-Q.Paşayeva Prezident İlham Əliyev: “Bəzi hallarda dözülməz vəziyyətlə bağlı mediadan xəbər tuturam” Ağsuda Bələdiyyə Sədri Vətəndaşların Ailəsini Dağıdır - İDDİA Şəxsiyyət vəsiqəsi itib-Elan Bağırovadan TV-lərə: Bu təbliğatı dayandırın - Video Çavuşoğlu Qarabağdan danışdı: Daha çox səy göstərəcəyik Leyla Əliyeva Nəsiminin heykəlinin açılışında 73 nəfər qatarda yanaraq öldü - Video+ Yenilənib Yuxulu sürücü maşınını “Nərimanov” metro stansiyasının girişindəki köşkə çırpdı - FOTO/VİDEO Bu ölkə "Türk axını"nda maraqlı olarsa... - Putin “Nar”ın baş sponsorluğu ilə “Breyn Rinq” yarışı davam edir Ərdoğandan Avropanı lərzəyə salan çıxış Hava kəskin soyuyur: qar yağacaq, sel gələcək - XƏBƏRDARLIQ Bakı Avrasiya Universitetinin tələbəsindən nümunəvi addım Leyla Əliyeva Moskvada beynəlxalq sərginin açılışında - Fotolar Bakıda gəmidə PARTLAYIŞ: 3 neftçi yandı - (ADLAR-ÖZƏL) BDU-dan açıqlama: Yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir Daha bir məktəb direktoruna töhmət verildi, müavini işdən çıxarıldı Pozneri susduran azərbaycanlı: Sözümü kəsməyə cəhd etsə də, fikrimi səsləndirdim - MÜSAHİBƏ İlham Əliyev Qəbələ rayonuna səfərə gəlib İŞİD-in yeni liderinin adı məlum oldu Tibetdə güclü zəlzələ Azərbaycanlı qız ABŞ-da ermənipərəst jurnalisti belə susdurdu - Video Ermənistana ciddi zərbə: Zirvə Görüşündə 120 dövlət tərəfindən işğalçı ölkə kimi tanındı 6-cı sinif şagirdi Sevindik Nəsiboğluna İctimai müxbir vəsiqəsi təqdim olundu Şadlıq sarayları əhalini aldadır - AQTA məlumat yaydı Bakıda məktəbin stadionu hasarlanıb, bina tikilir Şamaxıda yol qəzası - 2 ölü, 3 yaralı Çayın dəmini qətiyyən atmayın! — FAYDALARI SABİRABAD SAKİNİNDƏN SİLAH GÖTÜRÜLÜB “Nar” fiziki məhdudiyyətli idmançılara dəstək olur Konstitusiya Məhkəməsi Ali Məhkəmənin qərarını ləğv etdi Prezidentdən sərt sözlər: Zəli kimi yapışırlar... - Video Trampdan Ərdoğana xoş sözlər: Görüşə bilərik... İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevi vəzifəsindən azad etdi “Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin VII regional konfransı” və “Azərbaycan Gənc Oftalmoloqların XIII elmi-praktiki konfransı” keçiriləcək “Nar” 4G istifadəçilərinin sayı il ərzində 85% artıb Vergilər Nazirliyi ləğv edildi - Bu qurumlar birləşdirildi Əli Əsədov köməkçiləri Natiq Əzizov və Tofiq Sarıcalinskini vəzifəsindən azad etdi. Putin Ərdoğanla Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edəcək Qazax döyüşçü topuğu ilə erməni rəqibini diz çökdürdü - VİDEO 3 azərbaycanlını öldürən rusiyalı ələ keçdi - 17 ildən sonra Bakıda Müstəqillik günü konserti - Fotolar Çilidə metro qiymətlərinin qalxmasına qarşı etiraz: 10 nəfər öldü, yüzlərlə yaralı var “Zəngəzur Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir, bu tarixi səhvi düzəltmək lazımdır”- RUSİYADAN ERMƏNİLƏRƏ ÇAĞIRIŞ Qidalar soyuducuda necə saxlanılmalıdır? - DİQQƏT! Mətbuat Şurasından jurnalistlərə və polislərə - Müraciət Əli Həsənov geniş məqalə ilə çıxış etdi: 5 Tezis… (TAM MƏTN) Bakı-Sumqayıt yolunda zəncirvari qəza-Video “Nar”İT sahəsində fərqlənən tələbələrə dəstək oldu Millət vəkili Q.Paşayevaya “Fəxri diplom” təqdim edilib. Putin Ərdoğanın bu sualına cavab vermədi "AZPOLT" MMC: "GET HARA İSTƏYİRSƏN, ŞİKAYƏT ELƏ..." - GİLEY “Türkdilli yox, Türk dövlətləri deyək” – Nazarbayevdən Bakıda TARİXİ TƏKLİF Azərindən mehmetçikləri duyğulandıran VİDEO ABŞ Türkiyənin üç nazirini sanksiya siyahısına əlavə edib "Sizi Tanıyaq" layihəsi çərçivəsində istedadlı gənclərlə növbəti görüş keçirilib-Video “Sabahın bünövrəsini birlikdə quraq” layihəsi çərçivəsində müəllimlər üçün təşkil olunmuş "Robotiks" təlimlərinə start verildi. Azərbaycanın veteran cüdoçuları dünya çempionatında daha 2 medal qazanıb - FOTO Yaponiyada "Haqibis" qasırğası 14 nəfərin ölümünə səbəb olub - FOTO - YENİLƏNİB-2 “Azərbaycan Türkiyənin terrorla mücadiləsinin yanındadır” – Azay Quliyevdən dəstək mesajı Öd kisəsi çıxarıldıqdan sonrakı həyat - Əməl olunmalı 3 qayda... Sabahın hava proqnozu: külək, yağış, duman Oğul anasını traktorla vurub öldürdü Üç avtobusun yolu dəyişdiriləcək Bakıda ara məsafəsini gözləməyən sürücü qəza törədib - FOTO “Bu ləkədən, bu rüsvayçılıqdan təmizlənməlisiniz” - İlham Əliyev Paşinyanı susdurdu 15 kənd azad edildi, 399 terrorçu isə məhv edildi Övladlığagötürmə ilə bağlı yeniliklər - Prezident Milli Məclisə layihə təqdim etdi Bu,Kredo qəzetidir!Kredo-20. KÜRDƏMİR SAKİNİNDƏN KÜLLİ MİQDARDA NARKOTİK GÖTÜRÜLÜB Əli Həsənov: "Bakı ilə Moskva arasındakı münasibətlər yüksəlişdədir" Türk komandosların hücum öncəsi videosu yayıldı “Nar”ın “Full” paketləri ilə qalıq bonusları növbəti ayda istifadə et! Prezidentin məcburi köçkünlərlə görüşündən maraqlı - Fotolar Göz üçün faydalı qidaların - Siyahısı "Qaşıqçı cinayəti onun əmri olmadan törədilə bilməzdi" Fil sədaqəti: Bir-birini xilas edərkən öldülər... Mehriban Əliyevadan müəllimlərə təbrik Dünyada İnsanın İmmunçatışmazlığı Virusu infeksiyası ilə yaşayan 37,9 milyon xəstə qeydə alınıb "Əyri və qeyri-qanuni yollarla hakimiyyətə can atan siyasətbazlar..." - Əli Həsənov
  File engine/metagen.php not found.